Trường Đại học Tân Trào tham gia Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2017
 
Sáng ngày 20/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2017, cán bộ trường Đại học Tân Trào đã tham gia Hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị tập huấn có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo sở Văn hóa, thể thao và du lịch; trường Đại học Tân Trào; trường Chính trị tỉnh; ban chấp hành hội Văn học nghệt thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng PA 83 công an tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng,nguyên Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng phê bình lý luận văn học, nghệ thuật trung ương trình bày chuyên đề “Tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay”.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng. Qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung.