Chuyến đi học tập tìm hiểu thực tế học phần Địa lý du lịch thế giới lớp Đại học Quản trị du lịch và Dịch vụ lữ hành (khóa 2018-2020) năm học 2018-2019
 
Thực hiện Quyết định số 398/QĐ-ĐHTT ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa Văn hóa - Du lịch, từ ngày 22/4 đến ngày 25/4/2019, các giảng viên Nguyễn Thu Hoàn và Hoàng Thị Thu Dung đã tổ chức cho tập thể lớp Đại học Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành khóa 1 chuyến đi thực tế môn học Địa lý du lịch thế giới tại các tỉnh Ninh Bình và Nghệ An. Chuyến học tập thực tế môn học nằm trong chuỗi hoạt động thực tập, thực tế môn học theo định hướng ứng dụng của ngành Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành, trường Đại học Tân Trào.

Mục đích của chuyến đi này là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội đi khảo sát, tìm hiểu về các điểm du lịch, các di tích lịch sử và di sản văn hóa ở các tỉnh Ninh Bình và Nghệ An - phục vụ cho việc phát triển ngành du lịch, đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ nghề. Bên cạnh đó, các giảng viên còn hướng dẫn sinh viên tiến hành khảo sát và đánh giá về thực trạng, tình hình bảo tồn và khai thác các điểm, tuyến du lịch, các di tích lịch sử, các di sản văn hóa tại các địa phương mà đoàn đi qua. Trên cơ sở thực tế, học viên làm bài tập thu hoạch môn học. Với phương châm “Học đi đôi với hành”chuyến học tập thực tế đã để lại ấn tượng cho các học viên đồng thời thu thập được nhiều kiến thức thực tế bổ ích.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm du lịch, những tài nguyên du lịch, cách thức phát triển du lịch của một châu lục, một khu vực, một quốc gia hay một vùng cụ thể.Với sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế hiện nay, thì du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng là một trong số những quốc gia đang từng bước đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế non trẻ này. Thực tế môn học yêu cầu sinh viên phải nhận thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng ngành cụ thể; hiểu được vai trò, chức năng, nội dung, hình thức thực tế Địa lí du lịch; cách ghi chép, thu nhận thông tin khi đi thực tế; thời gian, địa điểm, lịch trình; cách viết bài thu hoạch, báo cáo khoa học. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên củng cố, hiểu sâu và mở rộng kiến thức về ngành kinh tế du lịch của một vùng lãnh thổ so với cả nước.

Chuyến học tập thực tế của tập thể lớp Đại học Quản trị du lịch và dịch vụ lữ hành khóa 1 trong thời gian 4 ngày đã đạt được mục đích: mở mang được cả về kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ, đồng thời, với 4 ngày bên nhau đã giúp tập thể lớp thêm gắn kết yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, đoàn kết hơn.

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại đảo Song Ngư (Nghệ An)

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại quê ngoại Bác Hồ (Kim Liên - Nam Đàn-Nghệ An)

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại núi Dũng Quyết -Phượng Hoàng,

nơi thờ Vua Quang Trung (Nghệ An)

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại thành nhà Hồ (Nghệ An)

Tập thể lớp cùng giảng viên huớng dẫn tại khu danh thắng Tràng An (Ninh Bình)

 

Bài và ảnh: Nguyễn Thu Hoàn (GV Khoa KH Cơ Bản)