Hội nghị đầu bờ nghiệm thu cây giống của dự án “Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô - hom”
 
Ngày 21 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Hội nghị đầu bờ nghiệm thu kết quả dự án “Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô - hom” do TS. Nguyễn Văn Cương; Khoa Nông- Lâm – Ngư nghiệp Trường Đại học Tân Trào làm Chủ nhiệm dự án.

Tham dự Hội nghị có Bà Đỗ Thị Thủy, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; Ông Phạm Quý Vân – Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT tỉnh; Đại diện các công ty Lâm nghiệp Sơn Dương.

Về phía Trường Đại học Tân Trào có PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng; Đại diện Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ; Phòng Quản lí Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Cương đã trình bày báo cáo quá trình và kết quả thực hiện dự án.

TS. Nguyễn Văn Cương báo cáo quá trình và kết quả thực hiện dự án

Theo báo cáo, dự án “Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom” thực hiện trên cơ sở khoa học kết hợp giữa công nghệ nuôi cấy mô và công nghệ hom, nhằm tạo ra cây giống keo lai có giá thành cây giống giảm hơn so với cây mô mà vẫn giữ được chất lượng cây giống;

Dự án thực hiện từ tháng 1/2018 đến 20/5/ 2019 đã đạt được 1 số kết quả: Đã sản xuất được 11.500 cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô và 12.300 cây giống bằng phương pháp mô – hom/ kế hoạch của dự án là 10.000 cây keo mô và 10.000 cây keo mô – hom; Hết tháng 5/2019 có 60% cây mô đảm bảo đủ tiêu chuẩn cây  giống suất vườn và có 40%  cây mô – hom đủ tiêu chuẩn cây giống xuất vườn  (Cây cao 25-28cm; đường kính cổ rễ: 0,3 – 0,4cm); Tỷ lệ sống; tốc độ sinh trưởng và thời gian sản xuất trên vườn ươm của keo mô – hom ngang bằng với keo mô; Thời gian sinh trưởng cây mô – hom được rút ngắn 10 - 15 ngày so cây mô (vì không mất thời gian ra rễ 25 ngày trong phòng và thời gian huấn luyện 7 ngày).

Kết quả trên cho thấy cây mô – hom cho ra rễ ngoài vườn ươm với số lượng lớn, không qua giai đoạn ra rễ trong phòng do đó không mất chi phí điện và vật tư, thiết bị trong nhà so với cây mô nên giá thành cây mô - hom giảm 13 - 15% so với cây mô.

Sau báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, Hội nghị đã ra thăm quan vườm ươm, kiểm tra và đánh giá giống keo lai bằng phương pháp mô - hom do ban chủ nhiệm đề tài thực hiện.

Hội nghị tham quan vườm ươn và giống keo dự án đang sản xuất 

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận và đánh giá cao kết quả dự án đạt được; dự án đã thực hiện đảm bảo yêu cầu nội dung theo Hợp đồng đã ký kết. Đồng thời Hội nghị đề nghị Ban chủ nhiệm dự án chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các đại biểu để dự án được hoàn thiện hơn. 

Hội nghị thảo luận và đánh giá dự án 

Ảnh: Quốc Hoàn; Tin: Minh Huệ, Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp