Họp báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Tân Trào
 
Ngày 08/3/2019, PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng chủ trì Họp báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Tân Trào.

Toàn cảnh phiên họp

Việc Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Trường Đại học Tân Trào sẽ thực hiện từ cuối năm 2018 đến hết đầu tháng 6/2019. Trong thời gian này, nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá và thành lập 8 nhóm chuyên trách để thu thập thông tin và minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

Tại cuộc họp đại diện 8 nhóm lần lần lượt báo cáo kết quả thu thập minh chứng và trình bày một số khó khăn vướng mắc khi thực hiện như một số minh chứng đang gặp khó khăn khi thu thập, nhân lực và thời gian làm việc còn thiếu… Trước tình hình đó Hội đồng tự đánh giá đã có những biện pháp khắc phục cụ thể như điều động thêm nhân lực cần thiết cho các nhóm, đề xuất làm thêm giờ, tích cực đẩy nhanh tiến độ công việc, dự kiến cuối tháng 3 thư ký các nhóm tổng hợp, hoàn thành báo cáo.

 

Các nhóm lần lượt báo cáo tiến độ

Để phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, toàn thể cán bộ, giảng viên tại các đơn vị trong trường, ngoài nhiệm vụ chuyên môn đang nỗ lực cố gắng với quyết tâm thực hiện công tác KĐCLGD nhà trường để phấn đấu đến tháng 11/2019 kỷ niệm 60 năm thành lập trường, nhà trường sẽ được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Tin và ảnh: Trung tâm TTTV