Nghiệm thu cấp cơ sở Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: “Dự án điều tra, sưu tầm và xây dựng vườn thực vật một số loài cây lấy gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
 
Sáng ngày 09/10/2018, Trường Đại học Tân Trào tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh: “Dự án điều tra, sưu tầm và xây dựng vườn thực vật một số loài cây lấy gỗ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” do ThS. Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm dự án.

Tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu có TS. Nguyễn Khải Hoàn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự án; đồng chí Đỗ Thị Thủy - Phó trưởng phòng Kế hoạch và Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm dự án.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu dự án 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả dự án đạt được, cụ thể:

1. Dự án đã điều tra lập được danh lục 541 loài cây lâm nghiệp.

2. Đã thu hái được 600 mẫu tiêu bản thực vật và ảnh chụp của 200 loài cây lấy gỗ. Các mẫu tiêu bản sau khi xử lý, xác định tên và được bảo quản làm mẫu vật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên của nhà trường.

2. Dự án đã xây dựng được vườn tiêu bản với diện tích 1,4ha gồm 43 loài cây lấy gỗ tại Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, trong đó có 9 loài thuộc danh mục loài quý, hiếm và hàng chục loài cây lấy gỗ có giá trị kinh tế. Sản phẩm vườn thực vật của dự án sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho nhà trường như:

- Là nơi bảo tồn và lưu giữ các nguồn gen cây gỗ, đặc biệt đối với các loài cây gỗ quý hiếm, kinh tế có trên địa bàn tỉnh, giúp cho việc nhân giống các loài cây gỗ có giá trị kinh tế, các loài cây quý hiếm phục vụ lợi ích kinh tế góp phần phát triển ngành sản xuất lâm nghiệp của tỉnh, phục hồi chất lượng rừng của địa phương.

- Giúp cho sinh viên các ngành sinh học, nông lâm nghiệp, y dược có được nơi thực nghiệm, thực hành và là nơi phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên. Đồng thời là mô hình thăm quan học tập, giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường đối với các học sinh trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.

ThS. Nguyễn Văn Giáp - Chủ nhiệm dự án tại buổi nghiệm thu 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, hội đồng đánh giá, nghiệm thu đã thống nhất kết luận: Dự án đã thực hiện đảm bảo yêu cầu nội dung theo Hợp đồng đã ký kết. Chất lượng của các Báo cáo kết quả dự án, báo cáo chuyên đề được bố cục rõ ràng, lô gíc, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng. Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu thông qua kết quả dự án với số phiếu là 7/7. Đồng thời Hội đồng cũng đề nghị Ban chủ nhiệm dự án chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng để hoàn thiện trình Hội đồng KHCN cấp tỉnh nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá và góp ý về dự án 

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện