Nhìn lại việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên sau 5 năm thành lập Trường Đại học Tân Trào
 
Trường Đại học Tân Trào được thành lập từ tháng 8/2015 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Mặc dù mới được thành lập nhưng nhà trường đã thực hiện rất tốt các chế độ chính sách cho người học góp phần đảm bảo chủ trương tạo sự bình đẳng và cơ hội học tập cho người học. Nhiều sinh viên được thụ hưởng các chế độ chính sách đã yên tâm học tập, đạt kết quả tốt để sẵn sàng lập nghiệp.

Trong 5 năm qua, Trường Đại học Tân Trào đã không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên.

1. Chế độ miễn giảm học phí:

Thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, nhà trường đã rà soát, thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho 1936 lượt sinh viên. Trong đó có 1740 lượt  sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và cận nghèo được miễn hoàn toàn học phí; 207 lượt sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn được giảm 70% học phí; 17 lượt sinh viên có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao đông đang hưởng trợ cấp được giảm 50% học phí.

2. Hỗ trợ chi phí học tập

Theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học, các sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu trong 10 tháng/năm. Theo đó, mỗi sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập được hưởng 7.260.000 đ/ năm. Trong 5 năm qua, Trường đại học Tân Trào đã hỗ trợ cho 1558 lượt sinh viên với tổng số tiền 9.332.130.000đ.

Cô và trò khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tân Trào trong giờ học

3. Trợ cấp xã hội

Tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể theo đuổi giấc mơ đại học, trường đã làm tốt công tác trợ cấp xã hội cho sinh viên theo QĐ 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tập tại các trường đại học công tập (quy định tại Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và TCXH đối với HSSV các trường công lập). Những sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội gồm có: người dân tộc ít người vùng cao; người mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa; người tàn tật theo quy định của Nhà nước gặp khó khăn về kinh tế; sinh viên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn vượt khó học tập. Tùy từng diện cụ thể mà mỗi sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội ở mức 100.000đ/ tháng và 140.000đ/ tháng. Từ khi thành lập đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho 6415 lượt sinh viên với tổng số tiền là 2.628.486.000 đồng.

4. Trợ cấp ưu đãi     

Nhằm chung tay thực hiện công bằng xã hội cho người có công với cách mạng, Trường đại học Tân Trào đã làm tốt công tác quan tâm, chăm sóc với sinh viên con của thương binh, liệt sỹ. Thực hiện Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20-11-2006 của “Bộ Lao động - thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục - đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ”, nhà trường đã xác nhận cho 149 sinh viên thuộc diện là con thương binh, liệt sỹ đủ điều kiện hưởng trợ cấp ưu đãi theo chế độ nhà nước.

Ảnh kỷ yếu của sinh viên Đại học Văn – Truyền thông K1

5. Vay vốn tín dụng

Chính sách tín dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bớt đi gánh nặng chi phí học tập trong thời gian theo học tại trường được Ngân hàng Chính sách thực hiện nhiều năm. Theo Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/05/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên mức vốn cho học sinh, sinh viên vay ở mức 1.500.000đ/ tháng với lãi suất 0,5%/tháng. Hiện nay, trường có 834 sinh viên tiếp cận được nguồn vốn này.

 Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định “giáo dục là quốc sách  hàng đầu, tương lai của cả dân tộc”. Chính sách hỗ trợ sinh viên học tập tại các cơ sở giáo dục công lập nói chung và tại Trường Đại học Tân Trào nói riêng đã giúp cho nhiều sinh viên đã có cơ hội học tập, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong những năm tới, nhà trường luôn xác định thực hiện các chính sách xã hội hỗ trợ sinh viên học tập, tập nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngoài thực hiện những chế độ chính sách cho sinh viên, Trường Đại học Tân Trào còn liên kết với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kêu gọi đầu tư, tặng học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó để giúp cho nhiều sinh viên có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học và tìm việc làm.

Tin: Trần Thị Mỹ Bình (phòng Quản lý sinh viên) - Ảnh: Trung tâm TTTV