Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2014 - 2018
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào và Công đoàn Viên chức tỉnh, đoàn viên, CNVCLĐ Trường Đại học Tân Trào đã đoàn kết, thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra.

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào hiện có 19 công đoàn bộ phận với tổng số 291 đoàn viên. Trong đó: Nam 95 người (chiếm 32,65%), Nữ 196 người (chiếm 67,35%); Dân tộc thiểu số là 67 người (chiếm 23,02%); Tổng số đảng viên 157 người, trong đó đảng viên là nữ 104 người (chiếm 66,2 %). Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 28 người (chiếm 9,62%). Thạc sỹ 177 người (chiếm 60,14%). Lý luận chính trị: Trình độ cao cấp, cử nhân: 30 người (chiếm 10,3%), Trung cấp:  47 người (chiếm 16,15%).

Lễ vinh danh Tiến sĩ Trường Đại học Tân Trào 

Qua 4 năm, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ VI đạt được những kết quả nổi bật sau:

Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo Nhà trường và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: tiền lương, tiền công, phụ cấp, các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế… cho  đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động; 100% đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được hưởng các chế độ theo quy định. Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với chính quyền xây dựng và bổ sung, chỉnh sửa các quy chế, quy định như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào, Quy định chế độ làm việc của Trường Đại học Tân Trào, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ…và các quyền lợi khác liên quan đến người lao động. Ban Chấp hành Công đoàn đã thống nhất với Lãnh đạo Nhà trường về việc cử đại diện Ban Chấp hành Công đoàn tham gia các Hội đồng có liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan (tiền lương, nghiệm thu định mức lao động, thi đua khen thưởng, kỷ luật,...). Hằng năm, Công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt với Lãnh đạo Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức bàn bạc và thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác chuyên môn, đoàn thể, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, viên chức và người lao động.

Công đoàn cũng đã làm tốt việc vận động quyên góp ủng hộ đồng nghiệp ốm đau, tai nạn rủi do; kịp thời hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn gặp khó khăn đột xuất. Phối hợp với cơ quan tổ chức gặp mặt cán bộ viên chức và người lao động là thương binh, cựu chiến binh, con liệt sỹ vào các ngày thương binh liệt sỹ (27/7), ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12) để ghi nhớ công ơn và ôn lại truyền thống của dân tộc. Công đoàn vận động đoàn viên tham gia ủng hộ chương trình “Mái ấm công đoàn”, chương trình "Nghĩa tình Trường Sa - Hoàng Sa", "Quỹ vì người nghèo”, "Quỹ bảo trợ trẻ em", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", “Quỹ phòng chống thiên tai", ủng hộ nạn nhân chất độc da cam .... Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Trường đã vận động đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động đóng góp ủng hộ được tổng số tiền là: 461.978.153 đồng

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân nhày 27/7 hằng năm 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thực hiện tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Tuyên Quang, Nghị quyết Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV và các chủ trương chính sách của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tuyên truyền, phát động đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng người cán bộ công chức,viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

Ngoài ra, Công đoàn Trường còn triển khai tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Quốc tế lao động (1/5),  ngày Quốc khánh (2/9) ...và các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân”. Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường tập trung vào nội dung các chuyên đề hằng năm qua đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong nhận thức và hành động, trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức nâng cao chất lượng hiệu quả công tác.

Trong nhiệm kỳ 2014-2018, trường Đại học Tân Trào đã cử đi học bồi dưỡng nâng cao trình độ 34 Tiến sỹ, 09 Thạc sỹ; công đoàn Trường đã giới thiệu 47 quần chúng ưu tú để các chi bộ xem xét, bồi dưỡng đề nghị Đảng ủy cấp trên kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; Cử đi học Cao cấp chính trị 27 người, trung cấp chính trị 25 người

Công đoàn đã chủ động tham gia và tổ chức tốt các hoạt động thể thao văn hoá nhân dịp kỷ niệm các ngày kỷ niệm lớn trong năm, tạo sân chơi cho cán bộ giáo viên sau những giờ làm việc; tham gia và đạt thành tích cao trong các giải thể thao do khối các trường chuyên nghiệp trong tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang tổ chức. Trong nhiệm kỳ, công đoàn trường đã tổ chức được 8 giải thi đấu cầu lông CNVCLĐ, phối hợp với nhà trường cử đoàn viên tham gia các giải thể thao, văn nghệ, các Hội thi do công đoàn cấp trên tổ chức như: Hội diễn văn nghệ, Hội thi "Cán bộ nữ công tài năng, duyên dáng", Hội thi "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật"... và đều đạt thành tích cao.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã chủ động xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu Nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn với mục tiêu chung là tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động. Do triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp nên từ năm 2014 đến năm 2018, Nhà trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo các lớp chính quy, vừa làm vừa học, liên kết, các lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, cụ thể như sau:

+ Tổng số tiết thừa giờ từ năm 2014-2018: 96.036 tiết, thanh toán trên 4 tỷ tiền thừa giờ cho giảng viên.

+ Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng cấp chứng chỉ Tin học cho 5.644 học viên, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ cho 5.246 học viên, cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 2067 Giáo viên THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn tỉnh; đào tạo cấp chứng nhận Nghiệp vụ công tác Đội cho 1263 học viên, chứng nhận kỹ thuật chế biến món ăn cho 1280 học viên và nhiều loại hình bồi dưỡng khác như chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, văn thư lưu trữ, nghiệp vụ lễ tân, quản lý giáo dục...

Công tác tuyển sinh và đào tạo đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 và là cơ sở để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến tiếp tục được các đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng. Từ năm 2014 đến năm 2018, đoàn viên công đoàn Nhà trường đã tích cực nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến, đề tài khoa học có hiệu quả cao trong công tác quản lý và đào tạo (có 1 đề tài cấp Nhà nước; 84 đề tài cấp cơ sở;  24 đề tài cấp bộ, tỉnh; 94 đề tài cấp cơ sở; 04 sách chuyên khảo xuất bản tại nước ngoài; 62 sách, tài liệu xuất bản trong nước; 579 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và 53 bài báo quốc tế). Đặc biệt, Trung tâm thực hành thực nghiệm và chuyển giao khoa học công nghệ Trường Đại học Tân Trào đã làm chủ được công nghệ sản xuất cây keo lai bằng phương pháp nuôi cấy mô, cung cấp giống cho các đơn vị, cá nhân trồng rừng sản xuất tại tỉnh Tuyên Quang, hiện đang mở rộng thêm ra các tỉnh Yên Bái, Bắc Cạn, ngoài ra còn sản xuất một số sản phẩm cây công nghiệp, dược liệu và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao khác. Thành công bước đầu này đã tạo ra bước đột phá mới trong kinh tế ngành lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang và hoạt động của Đại học Tân Trào.

Trong nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào liên tục được xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh và được Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen. Đã có 22 lượt tập thể được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhân danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 13 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” 04 tập thể và 15 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen.

Ban nữ công đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong cán bộ viên chức và người lao động về công tác phụ nữ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ cán bộ, viên chức và người lao động, tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ viên chức và người lao động trong cơ quan. Các chính sách đối với lao động nữ được thực hiện kịp thời, đặc biệt là chế độ ốm đau, thai sản. Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10 hằng năm… với các nội dung thiết thực và hình thức phù hợp với đặc điểm cơ quan. Qua các hoạt động, đã thu hút đông đảo nữ đoàn viên công đoàn tham gia, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn, công tác nữ công. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ viên chức và người lao động gắn với phong trào “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được nữ cán bộ, giáo viên trong Nhà trường tích cực hưởng ứng và tham gia. Từ năm 2014 đến năm 2018, đã có 724 lượt nữ viên chức, lao động được Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 05 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Công đoàn Viên chức, 01 chị cấp LĐLĐ tỉnh.

Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn được duy trì thường xuyên và đạt được kết quả tốt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định của tổ chức Công đoàn; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan đơn vị. Ủy ban kiểm tra đã thực hiện kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện quy chế hoạt động do BCH đề ra, qua kiểm tra cho thấy: Các Tổ công đoàn và đoàn viên đã triển khai tốt công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đảm bảo thời gian, giờ giấc làm việc. Trong nhiệm kỳ Uỷ ban kiểm tra đã kiểm tra được 09 cuộc về tổ chức thu, nộp đoàn phí. Việc thu nộp đoàn phí công đoàn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng chế độ quy định. Số kinh phí công đoàn được theo dõi thu, nộp và quyết toán đầy đủ, đúng với quy định.

Những thành tích nổi bật nêu trên của công đoàn trường Đại học Tân Trào đã được Liên đoàn lao động tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn viên chức tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Đó là kết quả của sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, tinh thần đoàn kết của cả tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động trường Đại học Tân Trào dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy trường và sự phối hợp của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào, Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang, đoàn viên, viên chức và người lao động Trường Đại học Tân Trào đã và đang hăng hái thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Dưới đây là một số hình ảnh Công Đoàn Trường Đại học Tân Trào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2018: 

Lê Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn trường