Trường Đại học Tân Trào triển khai kế hoạch tiếp nhận chuyển giao quy trình công nghệ nuôi cấy mô hai giống mía mới KK3 và LK92-11 của Viện nghiên cứu Mía đường - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
 

Trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao giữa Viện nghiên cứu Mía đường và Trường Đại học Tân Trào, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, cán bộ Viện nghiên cứu Mía đường đã trực tiếp tổ chức hướng dẫn chuyển giao quy trình công nghệ nuôi cấy mô hai giống mía mới KK3 và LK92-11 cho cán bộ của Trung Tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ (Trung tâm TNTH&CGKHCN) - Trường Đại học Tân Trào tại Viện nghiên cứu Mía đường và Trung tâm TNTH&CGKHCN về kỹ thuật trong giai đoạn In-vitro; Các thao tác kỹ thuật pha môi trường, pha hóa chất; kỹ thuật làm giá thể giâm cây và các thao tác kỹ thuật ngoài vườn ươm, giâm cây mầm và chăm sóc cây con.

Sau gần 5 tháng trực tiếp hướng dẫn, chuyên giao cho cán bộ, nhân viên Trung tâm TNTH&CGKHCN về quy trình công nghệ nuôi cấy mô mía, đến nay toàn bộ quy trình công nghệ nuôi cấy mô hai giống mía đã được cán bộ, nhân viên của trung tâm thực hành thuần thục và đã sản xuất cho ra vườn ươm đợt 1 được hơn 2.000 cây mầm giống và dự kiến trong tháng 4, 5 sẽ sản xuất được khoảng 50.000 cây mầm giống cung ứng cho Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương theo hợp đồng thỏa thuận cung ứng giống đã được Trường Đại học Tân Trào ký kết với Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

Sau đây là một số hình ảnh thực hiện:

Các giai đoạn nhân chồi của cây mía trong phòng nuôi cấy mô

Kiểm tra chất lượng cây trong phòng nuôi cấy mô​

Giâm ươm cây mầm tại vườn ươm

Kiểm tra tình hình sinh trưởng của câ​y

Tin và ảnh: Trung tâm TNTH&CGKHCN