Đại hội đại biểu Trung ương Hội Vật lý Việt Nam lần thứ VIII
 
Ngày 07/7/2018, được sự nhất trí của Bộ Nội vụ, Hội Vật lý Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự đại hội có TSKH Nghiêm Phú Khải - PCT Trung ương Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam, GS.TS. Phạm Ngọc Minh  - PCT Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Hội Vật lý Việt Nam có GS.VS Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Vật lý Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, các GS, TS, Nghiên cứu viên thuộc BCH TW Hội nhiệm kỳ 2013-2018 và các nhà khoa học Vật lý trên cả nước. Về phía Chi hội Vật lý Đại học Tân Trào có PGS.TS. Nguyễn Bá Đức, TS. Cao Tuấn Anh và CN Vũ Thị Hòa, GV Vật lý trường THPT Xuân Huy.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời các đại biểu tham dự đại hội đã thảo luận và đánh giá kết quả hoạt động và sự đóng góp to lớn, rõ nét của ngành Vật lý Việt Nam trong sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước cũng như trên thế giới, khẳng định, các nhà khoa học ngành Vật lý đã đi đầu trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhiều công trình khoa học có giá trị và số bài báo công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới trong danh mục xếp hạng ISI, Scopus nhiều nhất trong số bài báo được công bố quốc tế của các ngành và lĩnh vực khác, ...

Đại hội đã bầu ra 68 nhà khoa học vào Ban chấp hành Trung ương Hội Vật lý Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Bá Đức, HT Đại học Tân Trào đã vinh dự được lựa chọn là UV BCH TW Hội Vật lý Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ảnh: PGS.TS. Nguyễn Bá Đức và GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Vật lý Việt Nam tại đại hội.