Khai mạc lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2018
 
Thực hiện công văn số 838/UBND – KGVX ngày 3/4/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho Trường Đại học Tân Trào, Ngày 7/7/2018, nhà trường Khai mạc lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho hơn 500 giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Tân Trào.

Dự buổi lễ có TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc nhà trường.

Đại biểu và học viên tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào nhấn mạnh: mục tiêu của khóa học là giúp học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Trường Đại học Tân Trào sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để học viên tập trung học tập, hoàn thành khóa học với hiệu quả cao nhất.

Khóa học kéo dài trong thời gian 6 tuần (từ 7/7 đến 18/8/2018) với các chuyên đề về kiến thức chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp, tìm hiểu thực tế.

Giảng viên Trường Đại học Tân Trào phổ biến nội dung khoa học tới học viên

Học viên chăm chú theo dõi nội dung lớp bồi dưỡng

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS. Qua đây, học viên sẽ được trang bị kiến thức về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; được cập nhật tri thức và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Tin và ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện