Giới thiệu về Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ
 

I. Giới thiệu chung

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ (Demonstration - practice and science - technology transfering centre) được thành lập và đổi tên theo Quyết định số 488/QĐ-TCCT ngày 14 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang nay là trường Đại học Tân Trào.

1. Chức năng

- Xây dựng mô hình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Hướng dẫn thực hành và thực tập nghề cho sinh viên.

- Tập huấn đào tạo nghề cho cán bộ kỹ thuật và nông dân.

- Nghiên cứu thử nghiệm, thực hiện các đề tài, dự án khoa học về phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, nông thôn, tài nguyên và môi trường.

- Ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và quản lý các mô hình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

- Xây dựng trung tâm thành địa điểm trình diễn của tỉnh Tuyên Quang về các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo nghề cho sinh viên và đào tạo nghề cho nông dân.

- Phối hợp với các khoa, phòng ban, trung tâm của nhà trường hướng dẫn các lớp sinh viên thực tập, rèn nghề, thực tập tốt nghiệp. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức đào tạo nghề cho sinh viên và nông dân; tổ chức tập huấn các dịch vụ khoa học, công nghệ, kỹ thuật và các dịch vụ khác.

- Quản lý và sử dụng tài sản công theo Quy định của Nhà nước.

II. Cơ cấu tổ chức Trung tâm

STT

Thông tin cán bộ

Ảnh

01

Lê Anh Tuấn

- Chức vụ: Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm

- Chính trị: Cao cấp lý luận Chính trị

- Điện thoại: 0912678345

- Emai: leanhtuan.cdtq@gmail.com

- Địa chỉ: Thôn Yên Lộc 1, Xã Hoàng Khai, Yên Sơn, Tuyên Quang

http://daihoctantrao.edu.vn/media/news/2013/IMG_2904.JPG

02

Nguyễn Văn Nghĩa

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 01644203561

- Emai: nghia58tq@gmail.com

- Địa chỉ: Tổ 15, Phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5357.jpg

03

Phạm Thị Hoàn

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 0975503509

- Emai: phamthihoan73tq@gmail.com

- Địa chỉ: Tổ 21, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5348.jpg

04

Hoàng Văn Tiến

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0975198859

- Emai: vantien79.tq@gmail.com

- Địa chỉ: Xóm Trầm Ân, xã Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5385.jpg

05

Nguyễn Thị Mây

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 01666415984

- Emai: lt82tom@gmail.com

- Địa chỉ: Tổ 2, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Vũ Thị Mây

06

Phạm Thùy Dung

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 01689942960

- Emai: dungthuy7690@gmail.com

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5356.jpg

07

Đoàn Ngọc Quyết

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 0988548230

- Emai: ngocquyetk6tt@gmail.com

- Địa chỉ: Tập thể Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ - Tổ 10, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đoàn Ngọc Quyết

08

Vi Thị Nguyệt

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Điện thoại: 01689306350

- Emai: nguyetvi1987@gmail.com

- Địa chỉ: Xóm 8, xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5353.jpg

09

Nguyễn Thị Dung

- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

- Emai: dungnguyen268@gmail.com

- Điện thoại: 01689908238

- Địa chỉ: Tổ 13, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang.

C:\Documents and Settings\WELCOME\Desktop\New Folder\IMG_5362.jpg

10

Họ và tên: Dương Việt Quốc

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0916028002

Email: quocgatq@gmail.com

11

Họ và tên: Trịnh Lê Tiến Lâm

Chức vụ: Cán bộ

Công việc được giao: Phục vụ dạy và học

Điện thoại: 0915475375

Email: lam.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

12

Họ và tên: Chu Thị Mai Anh

Chức vụ: Cán bộ

Công việc được giao: Phục vụ

Điện thoại:   0986202007  

Email:    

13

Họ và Tên: Vũ Trọng Nghĩa 

Chức vụ: Cán bộ                  
Điện thoại: 0978.227.422
Gmail: vutrongnghia.tq@gmail.com

 

III. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Thực nghiệm thực hành và Chuyển giao khoa học công nghệ, trường Đại học Tân Trào.

Địa chỉ: Tổ 10, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273.814.146.