Chương trình kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
 

 

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

1. Kỹ năng tự nhận thức

Giúp người học khám phá những đặc điểm về tính cách, sở trường, thói quen… của mình.

2. Kỹ năng tự phục vụ bản thân

Giúp người học biết chăm sóc bản thân đúng cách theo từng độ tuổi.

3. Kỹ năng tự bảo vệ

Giúp người học nhận biết được những nơi hay những tình huống nguy hiểm và cách ứng phó với nó.

4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Giúp người học biết điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực và sống vui vẻ hơn.

 

CHUYÊN ĐỀ 2:  ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH

1. Kỹ năng thể hiện ý thức trách nhiệm

Giúp người học xác định được trách nhiệm của mình và biết thực hiện trách nhiệm, bổn phận của mình trong gia đình.

2. Kỹ năng chia sẻ việc nhà

Giúp người học ý thức được sự cần thiết của sự chia sẻ công việc gia đình và có kỹ năng làm một số hoạt động phù hợp để giúp đỡ gia đình.

3. Kỹ năng thể hiện tình yêu thương

Giúp người học trân trọng tình cảm và biết cách thể hiện tình yêu thương với gia đình.

4. Kỹ năng tiếp khách đến nhà

Giúp người học biết các cách ứng xử với khách khi họ đến nhà.

 

CHUYÊN ĐỀ 3: ỨNG XỬ VỚI BẠN BÈ

1. Kỹ năng chấp nhận người khác

Giúp người học biết tìm điểm tích cực của người khác, không phân biệt đối xử.

2. Kỹ năng kết bạn mới

Giúp người học có ý thức về việc lựa chọn bạn và cách làm quen với bạn mới.

3. Kỹ năng hợp tác với bạn

Giúp người học có khả năng phối hợp thực hiện các mục tiêu theo nhóm.

4. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

Giúp người học biết cách hạn chế và cách giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè.

 

CHUYÊN ĐỀ 4: KỸ NĂNG XÃ HỘI

1. Kỹ năng sống văn minh

Giúp người học hình thành những thói quen tốt, thực hiện nếp sống văn minh.

2. Kỹ năng bảo vệ môi trường

Giúp người học biết cách bảo vệ môi trường, sống ngăn nắp, gọn gàng, tiết kiệm.

3. Kỹ năng làm chủ bản thân trước những cám dỗ

Giúp người học nhận diện những cám dỗ và biết cách đề kháng với nó.

4. Kỹ năng tham gia hoạt động xã hội

Giúp người học có được những kỹ năng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

 

CHUYÊN ĐỀ 5:  KỸ NĂNG TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Kỹ năng học tập hiệu quả

Giúp người học có thái độ tích cực với việc học và có phương pháp học hiệu quả.

2. Kỹ năng thuyết trình

Giúp người học tự tin và biết cách nói trước đám đông.

3. Kỹ năng xây dựng sự tự tin

Giúp người học hình thành lòng tự tin và biết cách tự hoàn thiện mình.

4. Kỹ năng giao tiếp học đường

Giúp người học biết cách giao tiếp đúng mực với giáo viên, cán bộ, nhân viên ở trường học.