Chương trình kỹ năng sống cho sinh viên Cao đẳng, Đại học
 

CHUYÊN ĐỀ 1: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

1. Kỹ năng tự nhận thức

Giúp người học khám phá những đặc điểm về tính cách, sở trường, thói quen… của mình.

2. Kỹ năng đặt mục tiêu và lập kế hoạch

Giúp người học biết đặt cho mình mục tiêu và xác lập các kế hoạch hành động.

3. Kỹ năng ứng phó với căng thẳng

Giúp người học nhận biết được sự căng thẳng, hiểu được nguyên nhân, hậu quả của căng thẳng, cũng như biết cách suy nghĩ và ứng phó một cách tích cực khi bị căng thẳng.

4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Giúp người học biết điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực và sống vui vẻ hơn.

 

CHUYÊN ĐỀ 2:  GIAO TIẾP ỨNG XỬ

1. Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ

Giúp người học có kỹ năng tìm được lời khuyên, sự can thiệp cần thiết để tháo gỡ,  giải quyết những vấn đề khó khăn, giảm bớt được căng thẳng tâm lý do bị dồn nén cảm xúc.

2. Kỹ năng cảm thông và chấp nhận người khác

Giúp người học biết tìm điểm tích cực của người khác, không phân biệt đối xử. Biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác,  hiểu rõ cảm xúc và tình cảm của người khác và cảm thông với hoàn cảnh hoặc nhu cầu của họ.

3. Kỹ năng hợp tác với bạn

Giúp người học có khả năng phối hợp với cá nhân khác, đạt được mục tiêu đề ra.

4. Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

Giúp người học biết cách hạn chế và cách giải quyết những mâu thuẫn với bạn bè.

 

CHUYÊN ĐỀ 3: KỸ NĂNG QUẢN LÝ TẬP THỂ

1. Kỹ năng lãnh đạo

         Giúp người học hiểu được những công việc của nhà quản lý, lãnh đạo tập thể từ đó biết tổ chức các hoạt động,điều hành công việc của tập thể.

2. Kỹ năng tư duy sáng tạo

          Giúp người học biết cách nuôi dưỡng, phát huy các ý tưởng để luôn sáng tạo trong mọi hoạt động học tập và làm việc.

3. Kỹ năng lắng nghe tích cực

       Giúp người học hình thành thói quen và có kỹ năng lắng nghe với thái độ tích cực, thấu cảm những ý kiến của người khác.

4. Kỹ năng quản lý tài chính

        Hình thành ở người học kỹ năng quản lý đồng tiền trong cuộc sống sao cho hài hòa, biết cách phân phối tài chính cá nhân cũng như tập thể để sinh lời.

 

CHUYÊN ĐỀ 4:  KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

1. Kỹ năng học và tự học hiệu quả

Giúp người học có thái độ tích cực với việc học và có phương pháp học hiệu quả.

2. Kỹ năng thuyết trình

Giúp người học tự tin và biết cách nói chuyện trước đám đông.

3. Kỹ năng làm việc nhóm

Hình thành lòng tự tin và biết cách tự hoàn thiện mình.

4. Kỹ năng tìm kiếm việc làm và trả lời phỏng vấn 

Giúp người học biết cách tìm việc làm phù hợp và trả lời phỏng vấn xin việc có hiệu quả.