Thành lập Câu lạc bộ kỹ năng sống cho Sinh Viên
 
Tổ chức sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ cho sinh viên - Tạo lập môi trường học tập và sống tích cực

Để phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ, ngày 29/11/2015 Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ đã tiến hành tổ chức buổi sinh hoạt, tư vấn trao đổi về kỹ năng sống cho nhóm học sinh, sinh viên Trường đại học Tân Trào có nhu cầu, nguyện vọng được tham gia sinh hoạt tập thể dưới hình thức nhóm, câu lạc bộ kỹ năng sống. Hoạt động này nhằm giúp học sinh, sinh viên có nhận thức đúng về các giá trị sống cũng như hình thành các kỹ năng sống chủ động, tích cực đấu tranh với cái xấu để hoàn thiện bản thân, hướng đến một tương lai tốt đẹp. 

Xuất phát từ ý tưởng tạo lập môi trường phát triển các kỹ năng mềm để sinh viên được phát huy tối đa năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và lập nghiệp; góp phần vào quá trình nâng cao chất lượng đào tạo tại trường đại học Tân Trào, ngày 30/11/2014 thầy giáo Mã Ngọc Thể, giảng viên Tâm lý học, đã xây dựng nhóm kỹ năng sống có 40 thành viên, với nòng cốt là sinh viên trường Đại học Tân Trào và sinh viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm là tập hợp các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện để đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, những kỹ năng sống thiết yếu để các thành viên hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong cuộc sống. Đến nay, nhóm đã có những hoạt động rất thiết thực có ý nghĩa xã hội từ thiện như: Giúp đỡ người già neo đơn, tổ chức hoạt động vui chơi trung thu và tặng quà cho các em nhỏ ở thôn sông lô 9, xã An Tường; tặng quà hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở truờng tiểu học An Khang, tp Tuyên Quang… và một số các hoạt động khác.

 

Sự hình thành và phát triển của nhóm kỹ năng sống đã tạo ra những hoạt động giúp sinh viên phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển tiềm năng cá nhân, hòa nhập nhanh hơn với tình hình thực tế, đáp ứng nhanh nhu cầu càng cao của của xã hội.

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 29/11/2015 vừa qua, các giảng viên trong Trung tâm và các thành viên nhóm kỹ năng sống vui mừng tổ chức một năm hình thành nhóm. Buổi sinh hoạt tập thể diễn ra trong không khí ấm cúng, vui mừng phấn khởi khi các thành viên cùng nhìn lại những hoạt động có ý nghĩa trong vòng một năm qua.

 

 

Trên cơ sở những hoạt động nhóm kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ nhận thấy nhu cầu rất lớn của học sinh, sinh viên trường Đại học Tân Trào cần có môi trường tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động dã ngoại để học sinh, sinh viên có điều kiện trải nghiệm thực tế rèn luyện, nâng cao kỹ năng sống tích cực. Vì vậy, tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ cho sinh viên trong trường đại học là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa,  giúp học sinh, sinh viên trường Đại học Tân Trào có một “sân chơi” bổ ích và lý thú.

Những hoạt động nhóm trên là căn cứ thực tiễn đề nghị Nhà trường cho phép thành lập câu lạc bộ Kỹ năng sống trực thuộc Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ trong tương lai. Khi được phép thành lập, câu lạc bộ sẽ là nơi tập hợp các thành viên (Giảng viên, học sinh, sinh viên) tham gia trên tinh thần tự nguyện để đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn nâng cao những kỹ năng sống qua đó giúp các thành viên hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống, các kỹ năng sống tích cực./.                                                  

 

 

 

 

Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ