Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non,Tiểu học, THCS

Căn cứ công văn số 838/UBND – KGVX ngày 3 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

 Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III

2. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV

3. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

*Đối tượng tuyển sinh

Giáo viên đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập đã được bổ nhiệm, đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

* Chương trình đào tạo và kinh phí đào tạo

- Chương trình đào tạo: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ GDĐT)

- Kinh phí đào tạo: 1.800.000đ/học viên (Mức học phí áp dụng đối với lớp học có 50 học viên trở lên)

* Hình thức và thời gian, địa điểm học tập

- Hình thức học tập: Học các buổi tối trong tuần; thứ 7, chủ nhật hoặc liên tục trong hè

- Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 6/2018

- Địa điểm: Trường Đại học Tân Trào hoặc các cơ sở phối hợp đào tạo.

* Hồ sơ đăng ký gồm: theo mẫu của trường Đại học Tân Trào

* Liên hệ đăng ký và làm thủ tục: Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp(P.205- Nhà A) - Trường Đại học Tân Trào. Địa chỉ: Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang; Tel: 02073.890.556; Email: ttbd.dhtt @gmail.com.

Trân trọng thông báo./.