Thông báo tuyển sinh trại hè trải nghiệm cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi
 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo dức, lối sống cho thanh niên, thiếu nhi và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-HTTT ngày 06/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tân Trào;

Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-ĐHTT ngày 01/12/2017 của Trường Đại học Tân Trào và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang,

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình “Trại hè Trải nghiệm” năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mục đích của trại hè: An toàn, mạnh khỏe, vui vẻ, bổ ích, giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng.

2. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh phổ thông từ độ tuổi 9 đến 15 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu đăng ký học.

3. Nội dung Chương trình:

- Rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể

- Phát triển kỹ năng sống: tự chăm sóc, bảo vệ bản thân, làm việc nhóm, tự tin giao tiếp, ứng xử ..

- Kỹ năng phòng vệ cơ bản khi bị: hỏa hoạn, đuối nước, người khác tấn công

- Rèn luyện, phát triển thể chất: học bơi, võ, bóng đá, cầu lông , căm trại...

- Nghệ thuật: MC, biểu diễn, thuyết trình, nấu ăn, cắm hoa..

- Củng cố kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, văn học…

4.  Kinh phí: 1.500.000đ/học sinh

5. Hình thức tổ chức: Trại hè tập trung ở nội trú trong suốt thời gian tham gia sinh hoạt.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 7 ngày/đợt.

 Đợt từ 11/6 đến 17/6/2018; đợt 2: từ 2/7 đến 8/7/2018

- Địa điểm: tại Trường Đại học Tân Trào.           

7. Liên hệ đăng ký và làm thủ tục: Trung tâm Bồi dưỡng và Phát triển nghề nghiệp (P.205- Nhà A) - Trường Đại học Tân Trào. Địa chỉ: Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang; Tel: 02073.890.556; 0946586009. Đăng ký trước ngày 30/5/2018.