Tuyển sinh năm 2017 Khoa Khoa học Tự nhiên Kỹ thuật & Công nghệ
 

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TUYỂN SINH CÁC NGÀNH  HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

 

HỆ ĐẠI HỌC

HỆ CAO ĐẲNG

1. Vật lí – Môi trường

1. Sư phạm Toán học

2. Sư phạm Toán học

2. Sư phạm Tin học

3. Sư phạm Sinh học

3. Sư phạm Vật lí

 

4. Sư phạm Hóa học

 

5. Sư phạm Sinh học

 

6. Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

 

            Cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại đáp ứng các yêu cầu học tập và nghiên cứu, 100% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, hầu hết các GV đều đã từng công tác tại các sở, ban ngành trong tỉnh, có bề dày kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sư phạm, đảm bảo chất lượng tốt. Đặc biệt thành công trong công tác đào tạo của khoa, những năm gần đây nhiều sinh viên của khoa đạt giải cao trong các cuộc thi Olympic: Toán học, Vật lý, Hóa học và Tin học toàn quốc.

         Các sinh viên đều có cơ hội được trải nghiệm thực tế ở nước ngoài. Sinh viên đạt loại giỏi trở lên ở năm thứ nhất được xem xét cử đi học tập ở nước ngoài. Đặc biệt nhà trường có rất nhiều các chính sách hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập.