Liên chi đoàn, hội Khoa Kinh tế - Nông lâm – Chính trị tổ chức các hoạt động tình nguyện chào mừng Đại hội Hội sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025
 

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2023-2025, kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2023). Ngày 8/4/2023 Liên chi Khoa Kinh tế - Nông lâm - Chính trị đã tổ chức nhặt và phân loại rác tại khuôn viên nhà trường. Đây là những việc làm và hành động tốt đẹp lan nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ môi trường.

 

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên