Được sự nhất trí của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào, ngày 16/9/2017, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có 9/9 đảng viên của chi bộ (08 ĐV chính thức, 01 ĐV dự bị).

Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2015

Nhằm đánh giá thành tựu và hạn chế của công tác nghiên cứu, xác định những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu dân tộc học giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030, ngày 15/12/2015, Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2015  “Nghiên cứu tộc ...

TẬP HUẤN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÁP LUẬT TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TCCN

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cho giáo viên các cơ sở giáo dục đào tạo TCCN trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2015

Chi bộ Lý luận Chính trị tổ chức kết nạp Đảng cho đồng chí Chu Văn Liều

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sự chứng kiến của đảng viên trong chi bộ Lý luận chính trị, đồng chí Chu Văn Liều đã đọc Lời Tuyên thệ của Đảng viên mới. Đây là sự kiện trọng đại đối với đồng chí Liều và cũng làm niềm vui lớn của Chi bộ Lý luận chính trị

Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị các trường Đại học, Cao đẳng

          Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn số 154-HD/BTGTW ngày 13/5/2015 về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Cao đẳng, ...

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Thực hiện công văn số 105/STP-XD&THPL của Sở Tư pháp ngày 24 tháng 2 năm 2015 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), ngày 13 tháng 3 năm 2015 Bộ môn Lý luận chính trị đã tổ chức cuộc họp để các giảng viên trong bộ môn tham gia góp ý.

CHI BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng thứ ba ngày 17/03/2015, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính trị thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp đảng viên mới được đón đồng chí Phạm Thị Trâm - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đến dự và giao nhiệm vụ cho đảng ...

GIẢNG DẠY LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG – MỘT HÌNH THỨC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh trong tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Hướng dẫn số 38- HD/BTGTU ngày 25 tháng 7 năm 2013 Về việc Hướng dẫn thực hiện cương trình giảng dạy lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Trường ...

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Ngày 10/01/2015, Chi bộ Bộ môn Lý luận chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-201. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRIỂN KHAI NỘI DUNG TẬP HUẤN MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ NĂM 2014

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học Giáo dục chính trị cho hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong trường Đại học Tân Trào, Bộ môn Lý luận chính trị đã triển khai cho giảng viên trong đơn vị nội dung tập huấn do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức về “Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo ...

TẬP HUẤN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới chương trình môn Chính trị TCCN”, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì phối hợp với Ban soạn thảo Đề án và các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên ...

Trang 12