Ảnh: Trường ĐH - Tân Trào ký kết với Trường ĐH nông nghiệp PAMPANGA, PHILIPPINES

Ảnh: Trường ĐH - Tân Trào ký kết với Trường ĐH nông nghiệp PAMPANGA, PHILIPPINES

Ảnh: Tư vấn hướng nghiệp năm 2019

Ảnh: Tư vấn hướng nghiệp năm 2019

Ảnh Tết trồng cây năm 2019

Ảnh Tết trồng cây năm 2019

Ảnh gặp mặt đầu xuân 2019

Ảnh gặp mặt đầu xuân 2019

Ảnh chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam 20- 11- 2018 và Vinh danh Tiến sĩ lần thứ IV

Ảnh chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam 20- 11- 2018 và Vinh danh Tiến sĩ lần thứ IV

Ảnh 5 năm của trường ĐH

Ảnh 5 năm của trường ĐH

Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018

Ảnh: Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2018

Diễn đàn tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2018

Diễn đàn tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2018

Trương trình sinh viên với khởi nghiệp năm 2018

Trương trình sinh viên với khởi nghiệp năm 2018
Trang 12345