Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 12/9/2017, Chi bộ phòng Đào tạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trường Đại học Tân Trào tham gia Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII, năm 2015

Kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc lần thứ XXIII diễn ra từ ngày 13/4/2015 đến ngày 19/04/2015 tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế. Kỳ thi năm nay gồm có 89 đơn vị gồm các Học viện, các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc với, 193 giảng viên và ...

Giới thiệu về phòng Đào tạo