TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO - TAN TRAO UNIVERSITY

Sứ mạng: Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Tân Trào trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của khu vực và cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khu vực. Hội nhập quốc tế.

Mục tiêu giáo dục: Đào tạo người học có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của chuyên ngành được đào tạo, đủ khả năng hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Lịch sử truyền thống:

Trường Đại học Tân Trào tiền thân là Trường Sơ cấp sư phạm Tuyên Quang được thành lập năm 1959. Đến tháng 6/1969 trường được nâng cấp lên thành trường Trung cấp Sư phạm Tuyên Quang. Qua quá trình phát triển, nhà trường đã nhiều lần thay đổi địa điểm, thay đổi tên gọi và hợp nhất nhiều trường Sư phạm khác nhau như: Trường Sư phạm cấp I; Trường Sư phạm cấp II; Trường Sơ cấp nuôi dạy trẻ; Trường Sơ cấp Sư phạm Mầm non; Trường Cán bộ Quản lý giáo dục.

Ngày 11/02/1999, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/1999/QĐ-TTg thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang.

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, ngày 30/6/2011, trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang được Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 2651/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đáp ứng lòng mong mỏi, nhu cầu học tập của con em các dân tộc Tỉnh Tuyên Quang, học sinh vùng khó khăn và các tỉnh lân cận vùng Tây Bắc, ngày 14 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang thành trường Đại học Tân Trào - Từ đây Trường Đại học Tân Trào trở thành trường Đại học đầu tiên trên quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Ban Giám hiệu:

Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 17/10/1961

- Quê quán: Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn:Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý Lý thuyết

Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 18/01/1964

- Quê quán: Kim lộc - Can lộc - Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: Tổ 2, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Giáo dục học

 Phó Hiệu trưởng 

- Họ và tên: Trần Thị Lệ Thanh

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 14/3/1966  

- Quê quán: TP Tuyên Quang

- Nơi thường trú: Tổ 13, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn

 

2.2 Khoa và Bộ môn:

8 Khoa và 2 Bộ môn

 + Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ

+ Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

+ Khoa Ngoại ngữ

+ Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

+ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

+ Khoa Mầm non

+ Khoa Tiểu học

+ Khoa Văn hóa - Du lịch

+ Tổ bộ môn Tâm lý - Giáo dục

+ Tổ bộ môn Lý luận Chính trị

- Phòng, Ban chức năng:

11 Phòng, ban chức năng

+  Phòng Hành chính - Quản trị.

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Tổ chức - Chính trị.

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Quản lý Sinh viên

+ Phòng Kế hoạch - Tài vụ

+ Phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế

+ Ban Quản lý xây dựng cơ bản.

+ Ban xây dựng chương trình Đào tạo

- 5 Trung tâm :

+ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện

+ Trung tâm Thể dục - Thể thao

+ Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm và Chuyển giao KHCN

+ Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ

2.3. Đội ngũ cán bộ giảng viên

Tổng số cán bộ giảng viên: 300 CBGV

+ Chất lượng đội ngũ: Giảng viên, Giảng viên chính: 215; PGS: 01;Tiến sỹ, Thạc sỹ: 166

3. Cơ sở vật chất

 Hiện tại nhà trường được xây dựng trong một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Với tổng diện tích đất được quy hoạch là 60 ha trong đó trên 10 ha dành cho khu Trung tâm Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao công nghệ các ngành Nông lâm ngư nghiệp.

Toàn thể trường là một khu liên hợp bao gồm các hạng mục:

- Giảng đường - Nhà Học chính

- Nhà Hiệu bộ

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Tin học - Ngoại ngữ

- Các Phòng Thí nghiệm thực hành

- Hội trường

- Nhà Giáo dục Thể chất

- Phòng thí nghiệm vi sinh

- Nhà ăn - Căng tin

- Trung tâp Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao công nghệ.

Các hạng mục công trình được kết nối bằng hệ thống đường giao thông nội bộ thuận lợi xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, vườn hoa đẹp mắt.

4. Công tác đào tạo

4.1. Mã ngành đào tạo: Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của tỉnh Tuyên Quang; sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Tân Trào có 35 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 05 chuyên ngành, hệ cao đẳng 18 chuyên ngành, hệ đại học 12 chuyên ngành và liên kết đào tạo thạc sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2020, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sỹ.

TT Chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp
1 Sư phạm Mầm non
2 Sư phạm Tiểu học
3 Sư phạm Mỹ thuật
4 Sư phạm Âm nhạc
5 Thư viện - Thiết bị trường học
  Chuyên ngành đào tạo hệ Cao đẳng
6 Giáo dục Tiểu học
7 Giáo dục Mầm non
8 Sư phạm Toán( Toán - Tin; Toán - Lý)
9 Sư phạm Tin học( Tin - KTCN)
10 Sư phạm Vật lý( Lý - KTCN)
11 Sư phạm Hóa( Hóa - KTNN)
12 Sư phạm Sinh học( Sinh - KTNN; Sinh - GDTC; Sinh - Hóa)
13 Sư phạm Địa - GDCD
14 Sư phạm KTNN( KTNN - KTCN và kinh tế gia đình)
15 Sư phạm Ngữ văn( Văn - Sử; Văn - Công tác Đội)
16 Sư phạm Lịch sử( Sử - GDCD)
17 Kế Toán
18 Quản trị văn phòng
19 Khoa học cây trồng
20 Tiếng Anh
21 Quản lý Văn hóa
22 Quản lý Đất đai
23 Khoa học Thư viện
  Chuyên ngành đào tạo hệ Đại học
24 Giáo dục Mầm non
25 Giáo dục Tiểu học
26 Sư phạm Toán( Toán - Lý)
27 Sư phạm Sinh( Sinh - Hóa)
28 Kế toán
29 Vật lý( Vật lý môi trường)
30 Khoa học Môi trường
31 Khoa học cây trồng
32 Chăn nuôi
33 Kinh tế Nông nghiệp
34 Văn học( Văn - Truyền thông)
35 Quản lý Đất đai
TT Chuyên ngành liên kết đào tạo hệ đại học
36 Các ngành Sư phạm, khoa học cơ bản
37 Các ngành ngoài sư phạm
  Chuyên ngành liên kết đào tạo thạc sỹ
38 Chính trị học
39 Quản lý xây dựng
40 Ngữ văn
41 Toán học
42 Giáo dục thể chất
43 Quản lý giáo dục
44 Quản trị kinh doanh
45 Quản lý kinh tế
46 Quản lý đất đai
47 Kinh tế nông nghiệp
48 Chăn nuôi
49 Thú y
50 Trồng trọt
51 Lâm học
52 Khoa học máy tính
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4.2. Dự kiến quy mô đào tạo

Từ năm 2016 - 2017, dự kiến tăng cường tuyển sinh đại học, giữ ổn định đào tạo hệ cao đẳng và dừng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, thì số sinh viên từ các năm 2017 đến 2020 dự kiến tính theo số tròn khoảng 14.000 người - quy đổi khoảng 12.800 SV đại học.

5. Nghiên cứu khoa học: 

Là một đơn vị mạnh nhất trong Tỉnh về đội ngũ có trình độ cao, trường Đại học Tân Trào đã có nhiều đóng góp trong công tác NCKH của Tỉnh, tham gia tích cực các công trình nghiên cứu cấp Bộ, Tỉnh, các dự án của trung ương và địa phương, những năm gần đây trường Đại học Tân Trào đã có nhiều sản phẩm khoa học phong phú, đa dạng và có hiệu quả kinh tế - xã hội. Một số giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo được đánh giá cao, nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Các hoạt động Hội nghị, Hội thảo quốc tế, quốc gia được tổ chức để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà khoa học trong cả nước và nước ngoài.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên