TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO - TAN TRAO UNIVERSITY

Sứ mạng: Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi phía Bắc và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Tân Trào trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học mạnh của khu vực và cả nước, có vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khu vực. Hội nhập quốc tế.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

1. Lịch sử truyền thống:

Trường Đại học Tân Trào tiền thân là Trường Sơ cấp sư phạm Tuyên Quang được thành lập năm 1959. Đến tháng 6/1969 trường được nâng cấp lên thành trường Trung cấp Sư phạm Tuyên Quang. Qua quá trình phát triển, nhà trường đã nhiều lần thay đổi địa điểm, thay đổi tên gọi và hợp nhất nhiều trường Sư phạm khác nhau như: Trường Sư phạm cấp I; Trường Sư phạm cấp II; Trường Sơ cấp nuôi dạy trẻ; Trường Sơ cấp Sư phạm Mầm non; Trường Cán bộ Quản lý giáo dục.

Ngày 11/02/1999, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/1999/QĐ-TTg thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang.

Sau hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh, ngày 30/6/2011, trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang được Bộ GD&ĐT ký Quyết định số 2651/QĐ-BGDĐT đổi tên thành trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Đáp ứng lòng mong mỏi, nhu cầu học tập của con em các dân tộc Tỉnh Tuyên Quang, học sinh vùng khó khăn và các tỉnh lân cận vùng Tây Bắc, ngày 14 tháng 8 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1404/QĐ-TTg nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang thành trường Đại học Tân Trào - Từ đây Trường Đại học Tân Trào trở thành trường Đại học đầu tiên trên quê hương cách mạng, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến.

2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ:

2.1 Ban Giám hiệu:

HIệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 17-10-1961

- Quê quán: Xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Nơi thường trú: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, Vật lý Lý thuyết

Phó Hiệu trưởng

- Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 18/01/1964

- Quê quán: Kim lộc - Can lộc - Hà Tĩnh

- Nơi thường trú: Tổ 2, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học, NCS.

 Phó Hiệu trưởng 

- Họ và tên: Trần Thị Lệ Thanh

- Dân tộc: Kinh

- Ngày sinh: 14-03-1966  

- Quê quán: TP Tuyên Quang

- Nơi thường trú: Tổ 13, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ ngữ văn

- ĐT: 0913250013

2.2.Các Khoa và Bộ môn chuyên môn:

- Hiện tại nhà trường có 7 Khoa và 3 Tổ bộ môn:

+ Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ

+ Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

+ Khoa Ngoại ngữ

+ Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp

+ Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh

+ Khoa Mầm non

+ Khoa Tiểu học

+ Tổ bộ môn Tâm lý - Giáo dục

+ Tổ bộ môn Nghệ thuật

+ Tổ bộ môn Lý luận Chính trị

- Có 9 Phòng, Ban chức năng:

+  Phòng Hành chính

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Tổ chức - Chính trị

+ Phòng Đào tạo

+ Phòng Kế hoạch - Tài vụ

+ Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

+ Phòng Quản lý Sinh viên

+ Phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục

+ Phòng Thanh tra - Pháp chế

- Có 5 Trung tâm trực thuộc:

+ Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

+ Trung tâm Thông tin - Thư viện

+ Trung tâm Thể dục - Thể thao

+ Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm và Chuyển giao KHCN

+ Trung tâm Đào tạo kỹ năng và Bồi dưỡng nghiệp vụ

2.3. Đội ngũ CBGV

- Hiện tại nhà trường quản lý : 298 CBGV trong đó:

+ CBGV trong biên chế: 201

+ CBGV hợp đồng: 97

+ Chất lượng đội ngũ: Giảng viên, Giảng viên chính: 215; Tiến sỹ: 08; Thạc sỹ: 154

- Hợp đồng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý tại trường với 31 Giảng viên có trình độ GS, PGS, TS của các Học viện, Viện Nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước.

- Theo lộ trình tăng biên chế, đến năm 2015-2016 nhà trường sẽ có 359 cán bộ cơ hữu, trong đó có 270 giảng viên, số giảng viên có trình độ Tiến sĩ - NCS dự kiến chiếm từ 25-30%, thạc sĩ - sau đại học trên 80%, còn lại là đại học.

3. Cơ sở vật chất

Hiện tại nhà trường được xây dựng trong một khuôn viên rộng rãi thoáng mát. Với tổng diện tích đất được quy hoạch là 59,89ha trong đó trên 10 ha dành cho khu Trung tâp Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao công nghệ các ngành Nông lâm ngư nghiệp.

Toàn thể trường là một khu liên hợp bao gồm các hạng mục:

- Giảng đường - Nhà Học chính

- Nhà Hiệu bộ

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Tin học - Ngoại ngữ

- Các Phòng Thí nghiệm thực hành

- Hội trường

- Nhà Giáo dục Thể chất

- Phòng thí nghiệm vi sinh

- Nhà ăn - Căng tin

- Trung tâp Thực nghiệm, Thực hành và Chuyển giao công nghệ.

Các hạng mục công trình được kết nối bằng hệ thống đường giao thông nội bộ thuận lợi xen lẫn các khoảng sân vườn, tiểu cảnh cây xanh, vườn hoa đẹp mắt.

4. Công tác đào tạo

4.1. Mã ngành đào tạo: Trường Đại học Tân Trào là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật; đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường đào tạo chuyên nghiệp của tỉnh Tuyên Quang; sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Trường Đại học Tân Trào có 34 chuyên ngành đào tạo các hệ, trong đó: hệ trung cấp 05 chuyên ngành, hệ cao đẳng 19 chuyên ngành, hệ đại học 10 chuyên ngành và liên kết đào tạo thạc sỹ 15 chuyên ngành. Trong tiến trình phát triển của nhà trường từ nay đến năm 2020, trường dự kiến sẽ mở 16 chuyên ngành hệ đại học, 5 ngành thạc sỹ.

TT Chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp
1 Sư phạm Mầm non
2 Sư phạm Tiểu học
3 Sư phạm Mỹ thuật
4 Sư phạm Âm nhạc
5 Thư viện - Thiết bị trường học
  Chuyên ngành đào tạo hệ cao đẳng
6 Giáo dục tiểu học
7 Giáo dục Mầm non
8 Giáo dục công dân
9 Sư phạm Hóa học
10 Sư phạm Ngữ văn
11 Sư phạm Toán học
12 Sư phạm Sinh học
13 Sư phạm Lịch sử
14 Sư phạm Vật lý
15 Sư phạm Địa lý
16 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
17 Sư phạm Tin học
18 Quản trị văn phòng
19 Khoa học thư viện
20 Quản lý văn hóa
21 Tiếng Anh
22 Quản lý đất đai
23 Khoa học cây trồng
24 Kế toán
  Chuyên ngành đào tạo hệ đại học
25 Giáo dục Mầm non
26 Giáo dục Tiểu học
27 Vật lý
28 Văn học
29 Quản lý đất đai
30 Khoa học Môi trường
31 Khoa học cây trồng
32 Chăn nuôi
33 Quản lý Kinh tế nông nghiệp
34 Kế toán
TT Chuyên ngành liên kết đào tạo hệ đại học
35 Các ngành Sư phạm, khoa học cơ bản
36 Các ngành ngoài sư phạm
  Chuyên ngành liên kết đào tạo thạc sỹ
37 Chính trị học
38 Quản lý xây dựng
39 Ngữ văn
40 Toán học
41 Giáo dục thể chất
42 Quản lý giáo dục
43 Quản trị kinh doanh
44 Quản lý kinh tế
45 Quản lý đất đai
46 Kinh tế nông nghiệp
47 Chăn nuôi
48 Thú y
49 Trồng trọt
50 Lâm học
51 Khoa học máy tính
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

4.2. Dự kiến quy mô đào tạo

Từ năm 2016 - 2017, dự kiến tăng cường tuyển sinh đại học, giữ ổn định đào tạo hệ cao đẳng và dừng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, thì số sinh viên từ các năm 2017 đến 2020 dự kiến tính theo số tròn khoảng 14.000 người - quy đổi khoảng 12.800 SV đại học.

5. Nghiên cứu khoa học: 

Là một đơn vị mạnh nhất trong Tỉnh về đội ngũ có trình độ cao, trường Đại học Tân Trào đã có nhiều đóng góp trong công tác NCKH của Tỉnh, tham gia tích cực các công trình nghiên cứu cấp Bộ, Tỉnh, các dự án của trung ương và địa phương, những năm gần đây trường Đại học Tân Trào đã có nhiều sản phẩm khoa học phong phú, đa dạng và có hiệu quả kinh tế - xã hội. Một số giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo được đánh giá cao, nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài. Các hoạt động Hội nghị, Hội thảo quốc tế, quốc gia được tổ chức để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà khoa học trong cả nước và nước ngoài.

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên