Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang được thành lập tháng 8/2013 theo quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 14/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tuyên Quang. Với bề dày truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, trường Đại học Tân Trào đang bước đi những bước vững vàng trong công cuộc hội nhập quốc tế về Giáo dục và Đào tạo

Là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của công nhân viên chức lao động, có chức năng đại diện bảo vệ các quyềnvà lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ); tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước; giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất n­ước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công đoàn trường Đại học Tân Trào thời gian qua đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Công đoàn Dân chính Đảng và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang cũng như đối với quá trình xây dựng trường Đại học Tân Trào về mọi mặt.                 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công đoàn trường Đại học Tân Trào trong những năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường và Công đoàn cấp trên, gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Ban Giám hiệu, các đơn vị, đoàn thể và nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong nhà trường. 

Ban chấp hành Công đoàn trường do Đại hội nhiệm kì 2014 - 2019 bầu ra gồm 15 đồng chí:

01

 

Họ và tên: Vũ Mạnh Hùng

Sinh ngày: 15/5/1959

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào;

Bí thư Chi bộ phòng; Trưởng phòng Hành chính-QT

Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học KT Công nghiệp

Công việc được giao: Phụ trách Công đoàn; Phụ trách phòng Hành chính - Quản trị

Điện thoại:

+CQ 027.3892011

 Email: vumanhhung97@gmail.com   

02

Đ/c Lê Thị Thu Hà

- Chức vụ: Phó chủ tịch CĐ trường, Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Học vị: Thạc sỹ Giáo dục học

- Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

- Điện thoại: 0988.238.654

- Email: lethithuhasptq@gmail.com

             lttha.dhtt@tuyenquang.gov.vn

03

 Đ/c Trần Anh Dũng

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, P.Giám đốc trung tâm TDTT
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ sư phạm TDTT
Công việc được giao: Giảng dạy và quản lí trung tâm TDTT.
Điện thoại: 0983844790

Email: trananhdungtq@gmail.com

04

 Đ/c Trần Thị Lý

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra,

 Chuyên ngành đào tạo: Thạc sĩ GDH
Công việc được giao: Chuyên viên, Giảng dạy.
Điện thoại: 0979.26379
Email:tranthilycdsp@gmail.com  

 ttly.dhtt@tuyenquang.gov.vn

05

 Đ/c Trương Thị Hoài Linh

Chức vụ: Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nữ công

 Phó trưởng phòng Quản lý KH & Hợp tác quốc tế.

Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế

Điện thoại: 0915395559

Emai: hoailinhtq@gmail.com

 

06

 Đ/c Nguyễn Thị Lý

Chức vụ: Uỷ viên BCH

 Phó trưởng phòng phụ trách Kế toán
 Điện thoại: CQ 0273 892014     

Email: lykhtv@dhtttuyenquang.edu.vn

07

 Đ/c Đào Lương Chiến

Chức vụ: Uỷ viên BCH

CB phòng Hành chính quản trị.

Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp QL tiền lương

Công việc được giao: Bảo vệ

Điện thoại: 01682658766     

Email:daochien.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

08

 Đ/c Cái Thị Lan Hương

Chức vụ: Uỷ viên BCH, chuyên viên phòng Tổng hợp.

Ngày sinh: 03/07/1981

Học vị: Thạc sĩ trồng trọt

Số điện thoại: 0915213696

Email:caithilanhuong@gmail.com

09

 Đ/c Bàn Thị Bình

Chức vụ: Uỷ viên BCH,Giảng viên bộ môn Lý luận chính trị

Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục chính trị.
Công việc được giao: Giảng viên

Điện thoại: 01697133900
Email: banbinhdhtt65@gmail.com

Điện thoại: 01697133900
Email: banbinhdhtt65@gmail.com

10

 Đ/c Vũ Đăng Cang

Chức vụ: Uỷ viên BCH, Phó Trưởng khoaNông -Lâm - Ngư nghiệp; giảng viên

Chuyên môn đào tạo: Thạc sỹ Khoa học cây trồng

Điện thoại: 0913.522.197

Email: vucangtq@gmail.com

11

 Đ/c Vũ Thị Lan

Chức vụ: Uỷ viên BCH, Chủ tịch Công Đoàn bộ phận,Giảng viên Khoa Mầm non.
Chuyên môn đào tạo: Thạc sĩ Giáo dục Mầm non 
Điện thoại: 0916844333
Email: lansptq@gmail.com

12

Đ/c Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Uỷ viên BCH, Chuyên viên Phòng Thanh tra - pháp chế

Điện thoại: 0915.160.211

Email: hasupham1965@gmail.com

13

Đ/c Hoàng Thị Thu Dung

Chức vụ: Uỷ viên BCH

 Sinhnăm 1981

- Học vị: Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam

- Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, phòng 311, nhà A, trường Đại học Tân Trào, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- ĐT: 0963515668

- Email: hoangthithudung@gmail.com

14

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Uỷ viên BCH, Trưởng bộ môn Hóa học,Giảng viên Khoa TN-KT-CN
Chuyên ngành đào tạo: Thạc sỹ Hóa học
Công việc được giao: Giảng dạy
Điện thoại: 0983045661
Email: tuyettq71@yahoo.com.vn

15

Đ/c Đặng Thị Kim Oanh

Chức vụ: Uỷ viên BCH, Cán bộ trung tâm TT & thư viện

 - Chuyên ngành đào tạo: Thông tin - Thư viện.
    - Nhiệm vụ: Phụ trách mượn/trả của phòng sách giáo trình.
    - Đt: 0983.104.489
    - Email: oanhtv2014@gmail.com

 

 

Tính đến thời điểm tháng 8/2015, tổng số công đoàn viên là 298 đồng chí, trong đó nữ là 194 đ/c; trình độ chuyên môn Tiến sỹ: 08; Thạc sỹ: 154; Đại học: 95; trình độ khác: 41.

Công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào bao gồm 18 công đoàn bộ phận:

1. CĐBP Khoa Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ

2. CĐBP Khoa Xã hội và Nhân văn

3. CĐBP Khoa Giáo dục Tiểu học

4. CĐBP Khoa Giáo dục Mầm non

5. CĐBP Khoa Ngoại Ngữ và Kinh tế

6. CĐBP Lí luận chính trị

7. CĐBP Tâm lý-Giáo dục và Nghệ thuật

8. CĐBP Phòng Đào tạo

9. CĐBP Phòng Khảo thí

10. CĐBP Phòng Tổ chức và Tổng hợp

11. CĐBP Phòng Công tác sinh viên và Ban Nội trú

12. CĐBP Phòng Khoa học, Quốc tế và Truyền thông

13. CĐBP Phòng Kế hoạch - Tài vụ

14. CĐBP Phòng Thanh tra-Pháp chế

15. CĐBP Phòng Hành chính-Quản trị

16. CĐBP Trung tâm Thể dục - Thể thao

17. CĐBP Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Thư viện

18. CĐBP Trung tâm Thực hành và Khoa Nông lâm

          Chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào:                                              

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

4. Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

5. Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

          Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào và Ban Chấp hành CĐ Dân Chính Đảng, toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn trường Đại học Tân Trào sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn trường Đại học Tân Trào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn trường Đại học Tân Trào:

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên