1. Thông tin giới thiệu về đơn vị:

Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp được thành lập tháng 4 năm 2012 theo Quyết định 404/QĐ-CĐTQ ngày 9/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tuyên Quang (Nay là Trường Đại học Tân Trào). Khoa có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Chăn nuôi –thú y; cao đẳng các ngành: Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Khoa gồm có 25 người, trong đó có 02 tiến sỹ, 05 đang làm nghiên cứu sinh, 19 trình độ thạc sỹ. Ngoài ra còn có sự tham gia giảng dạy của các giáo sư, tiến sỹ thỉnh giảng của các trường Đại học trong nước.

* CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng:

Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và làm các dịch vụ đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật, hợp tác Quốc tế.

Nhiệm vụ:

- Đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng với các loại hình đào tạo chính quy, vừa làm vừa học, liên thông;

- Đào tạo lại, đào tạo nâng cao, liên kết đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế - xã hội tại địa phương'

 - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục;

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

 - Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo các lĩnh vực thuộc Khoa giảng dạy;

- Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như khả năng tiếp cận với các KHKT mới từ đó áp dụng vào giảng dạy tốt hơn thông qua việc đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp;

 - Tổ chức hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của khu vực;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu nhà trường phân công

2.Thông tin của cá nhân:

01

Họ tên: Nguyễn Thị Hải
Chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0912978102
Email: hainguyentq0495@gmail.com

02

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huệ
Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0914.051.037
Email: Minhhuetkt@gmail.com

 

03

Họ và tên: Vi Xuân Học
Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng khoa
Điện thoại: 0948.534.109
Email: Hocvibm@gmail.com

04

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Anh

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0941 917 666

Emai: hoaianh1608@gmail.com

05

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0916.307.222
Email: nguyenthuhien1970@gmail.com

06 Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hoàn
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0374.699.345
Email: thuhoan225@gmail.com
07

Họ và tên: Đào Thị Thu Hà

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912.260.628

Email: daothuhavfu@gmail.com

 

08

Họ và tên: Trịnh Phương Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0335506000

Email: gemytrinh@gmail.com

09

Họ và tên: Nguyễn Khánh Duy
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:0972807689
Email:nguyenduy.hunre@gmail.com

10

Họ và tên: Vũ Đăng Cang
Chức vụ:  Giảng viên
Điện thoại: 0913.522.197
Email: vucangtq@gmail.com

11

Họ và tên : Nguyễn Văn Cương
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0917541954
Email: nvcuong@gmail.com

12

Họ và Tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:0388868346

Gmail: thanhphong.gcevn@gmail.com

13

Họ và tên: Cái Thị Lan Hương

Chức vụ:

Số điện thoại: 0915213696

Email:caithilanhuong@gmail.com

14

Họ và tên: Nguyễn Thị Bình

Chức vụ: Giảng viên

Số điện thoại: 0989749609

Email: binhnu.tnmt@gmial.com

 

 

 
   

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên