Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 15/9/2017, Chi bộ phòng Quản lý sinh viên tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có 6/6 đảng viên của chi bộ.

CHI BỘ CÔNG TÁC HSSV, QLKH&HTQT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Đại hội Chi bộ Công tác HSSV, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2015 - 2017 được tiến hành vào hồi 14h30, ngày 23/01/2015 tại Văn phòng khoa KHXH&NV, trường Đại học Tân Trào. Tham dự Đại hội có 06 đồng chí đảng viên (05 ĐV chính thức, 01 ĐV dự bị) và các quần chúng ưu tú là Cảm tình Đảng ...

Giới thiệu về phòng Quản lý Sinh viên

Phòng Quản lý sinh viên được thành lập theo Quyết định số 2011/QĐ-ĐHTTr ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) với Ban quản lý khu nội trú. Đơn vị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo nhà trường.

Báo cáo thực trạng về Giáo dục đạo đức lối sống cho HSSV

Thực hiện Công văn 9106/BGDĐT-CTHSSV ngày 20/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo "Thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên và công tác giáo dục đạo đức, lối sống", Trường Đại học Tân Trào xin báo cáo thực trạng đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên nhà trường và công ...