Lịch công tác tuần 13 (từ ngày 30-03-2020 đến ngày 05-04-2020)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
30-03-2020

Thông báo:

1. Từ ngày 30/3, LĐ trường và các đơn vị: ĐT, TCCT, KH-TV, HC-QT, TT TNTH&CGKHCN đi làm bình thường. Các đơn vị khác sắp xếp luân phiên đi làm 30% số người làm việc (trong đó có ít nhất 01 LĐ đơn vị). Số người không đi làm đề nghị hạn chế ra khỏi nhà.

2. Mọi công việc có liên quan có thể trao đổi, xin ý kiến qua mobi, email.

3. Nhà trường có thể xem xét điều chỉnh chế độ lương và Quy chế CTNB của năm 2020 từ tháng 4 do tác động của dịch bệnh.

Xin thông báo để CBVC và NLĐ trong nhà trường được biết.

Thứ ba
31-03-2020
Thứ tư
01-04-2020
Thứ năm
02-04-2020
Thứ sáu
03-04-2020

9h00-10h00. Duyệt Văn kiện ĐH Đảng bộ Trường ĐHTT.

Địa điểm: Phòng họp BTV Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.

TP: BTV Đảng ủy.

Chuẩn bị tài liệu: TTr. Đảng ủy.

(Các cá nhân tự đi bằng phương tiện riêng - không đi chung)

Thứ bẩy
04-04-2020
Chủ nhật
05-04-2020

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên