Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 13-11-2017 đến ngày 19-11-2017)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
13-11-2017

8h00. Làm việc với Bộ GD&ĐT tại UBND tỉnh: Hiệu trưởng.

14h00. Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Pháp chế. P.họp QT 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị: TTr-PC, ĐT, TCCT, HCQT, KH-TV, QLSV, KT&ĐBCL, QLKH&HTQT, TT TT-TV, mời đ/c Trần Xuân Bộ.

Chuẩn bị tài liệu: Phòng TTr-PC.

Thứ ba
14-11-2017

HT đi công tác tại Bộ GD&ĐT.

Thứ tư
15-11-2017

- Làm việc với Đại học Giáo dục Quốc gia Đài Bắc, TQ. P.họp QT 204, Nhà C.

TP: Đ/c Tr.T.L. Thanh (PHT), LĐ phòng QLKH&HTQT, ĐT, TT TT-TV.

Chuẩn bị: Phòng QLKH&HTQT, HC-QT.

- HT đi công tác tại CHDCND Lào (đến hết ngày 22/11). Thường trực giải quyết công việc của trường: đ/c Nguyễn Khải Hoàn (PHT)

Thứ năm
16-11-2017
Thứ sáu
17-11-2017
Thứ bẩy
18-11-2017

Dự lễ KN ngày NGVN do UBND tỉnh tổ chức: Đ/c Ng Khải Hoàn (PHT).

Thời gian, địa điểm: theo giấy mời.

Chủ nhật
19-11-2017

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên