Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 22-10-2018 đến ngày 28-10-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
22-10-2018

14h00. Làm việc với Đoàn khảo sát của Đề án ngoại ngữ 2020. P.họp 204, Nhà C.

TP: đ/c Hoàn (PHT), LĐ phòng ĐT, KHTV, TT-THNN, Tr.BM Ngoại ngữ, mời một số SV (BM NN bố trí).

Chuẩn bị: ĐT, TT TH-NN (CSVC).

Thứ ba
23-10-2018

8h00. Họp CTV BCĐ 94 Trường ĐHTT. P.họp 204, Nhà C.

TP: Đ/c Thanh (LĐ trường), các thành viên là cộng tác viên (theo QĐ).

8h00. Họp thống nhất về ranh giới đất cơ sở 3.

Địa điểm: Cơ sở 3-ĐHTT.

TP: HT, Ban XDCB (đ/c Nam, Minh)

14h00. Họp giao ban. P.họp 204, Nhà C.

Thứ tư
24-10-2018

14h00. Tổ chức diễn đàn tư vấn hướng nghiệp SV. HT lớn.

Dự: Đ/c Thanh (PHT), BCH Đoàn trường, Hội SV, LĐ cơ sở đoàn cấp trên.

Chuẩn bị và huy động SV: Hội SV, HCQT..

Thứ năm
25-10-2018

14h00. Làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác QPAN của Bộ QP.

Địa điểm: HT sở GD&ĐT.

TP dự: đ/c Hoàn (PHT), BM GDQP-AN, LĐ TT TDTT.

Thứ sáu
26-10-2018

9h00. Làm việc với Trường CĐSP Hà Giang. (Chuyển sang tháng 11)

Địa điểm: Hà Giang

TP: HT, Lđ các đơn vị: ĐT, KHTV, TT TH-NN

Thứ bẩy
27-10-2018
Chủ nhật
28-10-2018

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên