Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 13-08-2018 đến ngày 19-08-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
13-08-2018

8h00. Khai mạc Tuần GDCD cho SV năm 1. HT lớn.

TP: Đ/c Thanh (PHT, chủ trì), Phòng QLSV, LĐ các khoa, GV phụ trách.

8h00. Họp thông qua KH hoạt động của TT THTN&CGCN.

10h00. Họp thông qua KH hoạt động của TT TH-NN.

11h00. Họp thông qua KH hoạt động của Phòng HCQT.

Địa điểm: Phòng họp 204. Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ TCCT, KHTV, QLKH&HTQT.

Các đơn vị được thảo luận KH chuẩn bị báo cáo.

14h00. Họp giao ban. P.họp 204, Nhà C.

Thứ ba
14-08-2018

8h00. HT dự HTKH về đề tài NCKH do Ban VHXH - HĐND tỉnh chủ trì.

14h00. Họp Ban chỉ đạo, LĐ các tiểu ban tham gia Hội thi CMNV các trường ĐH, CĐ cụm Trung Bắc 2018.

Thứ tư
15-08-2018

7h30. Làm việc với Đoàn KT của QKII về nhiệm vụ GDQP-AN.

Địa điểm: HT Sở GDĐT T.Quang.

TP: LĐ trường, LĐ và GV BM GDQP-AN thuộc TT TDTT.

Chuẩn bị: Đ/c Hoàn (Chủ trì), TT TDTT.

8h00. Làm việc với Tổng công ty Mía đường Sơn Dương. P.họp QT 204, Nhà C.

TP: HT, PHT ĐT, LĐ phòng ĐT, KHTV, TT THTN&CGCN, Khoa KT-QTKD.

Thứ năm
16-08-2018

8h00. Hội nghị tổng kết 5 năm phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh Tuyên Quang và Bộ TL Hải Quân. HT Tỉnh ủy.

Dự HN: Đ/c Thanh (PHT)

 

Thứ sáu
17-08-2018

9h00. Làm việc với ĐH Hồng Đức -Thanh Hóa.

Địa điểm: 565 - Quang Trung, TP. Thanh Hóa.

TP: đ/c Hoàn (TrĐ), BCH Đảng ủy, LĐ một số đơn vị (theo QĐ).

Thứ bẩy
18-08-2018
Chủ nhật
19-08-2018

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên