Lịch công tác tuần 7 (từ ngày 18-02-2019 đến ngày 24-02-2019)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
18-02-2019
Thứ ba
19-02-2019
Thứ tư
20-02-2019

15h00. Họp Thường trực ban chỉ đạo KN truyền thống 60 năm ĐHTT với Ban liên lạc cựu GC, cựu HSSV. P.họp QT 204, Nhà C.

Thứ năm
21-02-2019

HT đi công tác tại TP Vinh, Nghệ An.

Thứ sáu
22-02-2019

8h00. Dự HN tổng kết năm học của ĐSQ CHDCND Lào.

- Địa điểm: TP Vinh, Nghệ An.

- TP: HT, TrP. QLSV.

Thứ bẩy
23-02-2019

1/ Các nhóm b/cáo Tr.B thư ký về tiến độ thực hiện. Tổ chức viết báo cáo TĐG tại trường. Tr.B Thư ký tổng hợp và b/cáo HT.

2/ Phòng QLKH&HTQT: Đón đoàn SV thực tập của Philippines.

3/ Đón và tổ chức làm việc với đoàn GV, HS Trường Đoàn Thị Điểm - Hạ Long, Quảng Ninh hoạt động trải nghiệm tại ĐHTT.

- TP chuẩn bị CSVC, ND làm việc với đoàn: BCH Đoàn trường, Hội SV, Khoa VHDL, Phòng QLSV, HC-QT, TT TH-NN, TT TT-TV, TT TDTT.

- LĐ trường dự: TS. Trần Thị Lệ Thanh.

Chủ nhật
24-02-2019

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên