Lịch công tác tuần 50 (từ ngày 10-12-2018 đến ngày 16-12-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
10-12-2018

14h00. HN phối hợp về công tác quản lý SV. P. 204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các khoa, bộ môn, GV chủ nhiệm, cố vấn học tập, Đoàn trường, Hội SV, TTr-PC, KT&ĐBCL, ĐT, TCCT.

Chủ trì: đ/c Thanh (PHT).

Chuẩn bị: Phòng QLSV.

13h30. Khai mạc lớp GDQP AN (TT GDQP AN - Cơ sở 3)

Thứ ba
11-12-2018

14h00. Họp giao ban. P.204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị, đoàn thể.

Thứ tư
12-12-2018

8h00. Sát hạch tiếp nhận viên chức. P.404. Nhà C.

TP: Theo QĐ.

Chuẩn bị: Phòng TCCT.

Thứ năm
13-12-2018

8h00. Học tập NQTW 8. 

Địa điểm: Trung tâm HN tỉnh.

TP: UV BCH Đ/ủy, BT, PBT các Chi bộ.

Thứ sáu
14-12-2018

14h00. Họp phân loại viên chức 2018. P.204, Nhà C.

TP: LĐ trường, trưởng các đơn vị, đoàn thể.

Chuẩn bị hồ sơ: Phòng TCCT.

Thứ bẩy
15-12-2018
Chủ nhật
16-12-2018

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên