Lịch công tác tuần 4 (từ ngày 22-01-2018 đến ngày 28-01-2018)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
22-01-2018

Thông báo: Các dự thảo sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định trong nhà trường đã được công bố trên website. Đề nghị các đơn vị, cá nhân xem và cho ý kiến trước 24/01/2018.

Hiệu trưởng.

Thứ ba
23-01-2018
Thứ tư
24-01-2018

8h00. Họp thống nhất phương án quảng bá và tiếp thị tuyển sinh 2018. P204, Nhà C.

TP: LĐ trường, LĐ các đơn vị: ĐT, KHTV, TT-TV, QLSV, QLKH&HTQT, đại diện LĐ các khoa, Bộ môn thuộc trường, TT ĐT-BD, TDTT, TH-NN.

Chuẩn bị phương án, kế hoạch thực hiện: ĐT (chủ trì), TT-TV, QLKH&HTQT, LĐ các khoa, bộ môn (phối hợp).

Thứ năm
25-01-2018

8h00. HT họp BCH Đảng bộ khối cơ quan tỉnh.

Thứ sáu
26-01-2018

7h30. Tham gia tư vấn học đường "Khi tôi 18" tại THPT Sơn Dương.

- Dự HT và một số đơn vị.

- Chuẩn bị làm tuyển sinh: ĐT (chủ trì), TT-TV và các đơn vị có liên quan.

Thứ bẩy
27-01-2018
Chủ nhật
28-01-2018

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên