01

  Họ và tên: Bùi Thị Mai Anh

Chức vụ:Giảng viên chính - Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0914786258

Email: maianhcdtq@gmail.com

02

 

 Họ và tên: Hà Thuý Mai

 Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng khoa

  Số điện thoại: 0969.610.345

  Email: hathuymai.mtcn@gmail.com

03

Họ và tên: Trần Thị Lâm Huyền

Chức vụ: Giảng viên chính   

Điện thoại: 0974582089

Email: lamhuyen.hungthanh@gmail.com

04

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Mỹ thuật

Số điện thoại liên hệ: 0982.764.748 - 0915.474.907

Email: hoacaphe68@gmail.com
05

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Dung

Chức vụ:Phó Trưởng khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Giảng viên

Điện thoại: 0963515668

Email: hoangthithudung@gmail.com

06

 Họ và tên: Đồng Kim Hoa

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0972.193.864

 Email:

07

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0973.102.377 - 0947.102.377                               

 Email: thanhthaodhtt@gmail.com

08

 Họ và tên: Mai Thị Vân Hương

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0968.090.384 - 0946.736.737

 Email: vanhuongcdtq@gmail.com

09

 Họ và tên: Hà Thị Thúy Linh

 Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn âm nhạc

 Số điện thoại: 016666.777.23

 Email: linhha.cdtq@gmail.com

10

 Họ và tên: Hà Thu Huyền

 Chức vụ: Giảng viên - Phó chủ tịch Công đoàn Khoa

 Số ĐT: 0975.856.399

 Email: huyenkan@gmail.com

11

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thuỷ

 Chức vụ:Giảng viên

 Số điện thoại liên hệ: 0985.444.356

 Email: nguyenthuthuydhtt@gmail.com

12

 Họ và tên: Nguyễn Thị Linh Thảo

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0948 057 367

 Email: nguyenlinhthao203@gmail.com

13

 Họ và tên: Hoàng Thị Thẻ

 Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý khoa

 Điện thoại: 0988572199

 Email: Thehoang89cdtq@gmail.com

14

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Loan

 Chức vụ: Giảng viên

 Số điện thoại:  0976.673.123

 Email: thanhloan2903@gmail.com

15

Họ và tên: Bùi Văn Khánh

 Chức vụ: Giảng viên

 Số ĐT: 0936.667.283

 Email: buivankhanhdhtt@gmail.com

16

Họ và tên: Phạm Hồng Ngân

 Chức vụ: Giảng viên

 Điện thoại: 0972977170

 Email: Hongngan74@gmail.com

17

Họ và tên: Lý Thị Thu

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0943.646.886

Email:

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên