THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LIÊN KẾT TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ VLVH NĂM 2014
 

Trường Đại học Tân Trào phối hợp cùng các đại học, trường đại học thông báo Kế hoạch liên kết tuyển sinh, đào tạo các lớp đại học hệ vừa làm vừa học năm 2014, cụ thể như sau:

1. Ngành tuyển sinh, đào tạo:

+ Hệ vừa làm vừa học: Luật; Công tác xã hội; Quản lý tài nguyên và môi trường; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Quản lý văn hóa; Hành chính.

+ Hệ liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học: Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Mầm non; Kế toán; Tin học; Quản lý đất đai; Toán;  Địa lý; Hóa học; Lịch sử.

2. Đối tượng dự thi, thời gian thi tuyển:

+ Đối tượng dự thi:

- Hệ vừa làm vừa học: Những người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Hệ liên thông: Những người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng ngành.

+ Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 3 - 4 và tháng 10 - 11 năm 2014.

3. Kinh phí đào tạo: Người học đóng góp theo các quy định hiện hành của nhà nước và theo chế độ hỗ trợ của tỉnh.

4. Địa điểm tổ chức lớp học: Trường Đại học Tân Trào.

5. Thủ tục, hồ sơ: Thí sinh mua và nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Tân Trào (Phòng 211 – Nhà A – Trường ĐH Tân Trào - Km6 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 02 bộ hồ sơ/01thí sinh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 027.3892.012 -  0916.11.23.58 -  0982.500.522.