Sinh viên Đại học Tân Trào tham gia Hội thi ''Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018''
 
Sáng ngày 11/9/2018, Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức cho đoàn viên, sinh viên tham gia Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II, năm 2018’’ do Trung ương Đoàn thanh niên và Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc được tổ chức nhằm tạo môi trường học tập, sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, học sinh các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Hội thi tập trung một số kiến thức chung về văn hóa, địa lý, lịch sử đất nước, kinh tế, xã hội nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

Đây là cơ hội để sinh viên tự đánh giá và tìm hiểu thêm kiến thức các vấn đề hội nhập quốc tế, tiến trình toàn cầu hóa và một số nét đối ngoại nổi bật cùng các hiểu biết về đoàn, hội, phong trào thanh niên, sinh viên trên cả nước.

Nguyễn Thị Thùy – Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên