Danh sách SV hệ đại học chính quy hưởng hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập theo nghị quyết 34 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, học kỳ I, năm học 2018-2019
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây