I. Chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình chung của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

II. Danh sách giảng viên

 

01

 

Họ và tên: Trần Xuân Bộ
chức vụ: Trưởng khoa
Điện thoại: 0982.38.75.71; 0943.822.566
Email: tranbo71@gmail.com

02

Họ và tên: Cao Tuấn Anh
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0912174355
Email: ctanh.iop@gmail.com

03

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ: Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn Ngữ văn - Giảng viên chính.
Điện thoại: 0969.239.863
Email: huongthu688@gmail.com

04

Họ và tên: Phạm Thục Anh
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0915 591 268
E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

05

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0983586193
Email: hoangthilethuong@gmail.com

06

Họ và tên: Vũ Quang Thọ
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0962 915 110
Email: quangthogv@gmail.com

07

Họ và tên: Quan Thị Dung
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0915212985
Email: quanthidungk19@gmail.com

08

Họ và tên: Trần Minh Thịnh
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0904030205
Email: tmthinhtq64@gmail.com

09

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0949198118
Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

10

 

Họ và tên: Trần Thị Thuý Lan
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0944 466 682
E-mail: thuylanttu@gmail.com

11

Họ và tên: Đồng Đại Nghĩa
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0912531782
Email: nghia78tq@gmail.com

12

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhật
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0982215829
Email: honghongtim.motdoichoem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

13

Họ và tên: Mai Thị Hiền
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0979409679
Email: maihiencdtq@gmail.com

14

Họ và tên: Nguyễn Thúy Nga
Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Vật lý
Điện thoại: 0919244926
Email: thuyngacdtq@gmail.com

15

Họ và tên: Quan Thị Dưỡng
Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0986.053.124
Email: Duongcdsp@gmail.com

 

16

Họ và tên: Lý Thị Thu
Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0943.646.886
Email:

 

17

Họ và tên: Lê Thị Thu Nga
Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0977.019997
Email: lengatq2014@gmail.com

18

Họ và tên: Hoàng Thị Thu Dung
Chức vụ: Giảng viên - Trợ lý khoa
Điện thoại: 0963515668
Email: hoangthithudung@gmail.com

19

Họ và tên: Nguyễn Thu Hoàn
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0982.741.127
Email: thuhoan216@gmail.com

20

Họ và tên: Phạm Thị Liên
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0912 030 983
Email:phamliendhtt@gmail.com

 

21

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang
Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0984.056.994
Email: trangsp1987@gmail.com

22

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang
Chức vụ: giảng viên
Điện thoại: 0915242669
Email: giangnguyen.tq@gmail.com

23

Họ và tên: Hà Thị Chuyên
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 01656265953
Email: hoahoctro8387@gmail.com

24

Họ và tên: Dương Thị Ngữ
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0988.015.621
Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

25

Họ và tên: Bùi Thị Lan
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0163 3103 938
E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

26

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại:
E-mail:

 

27

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0914 599 982
E-mail: dongdungtq@gmail.com

28

Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Huệ
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0985 677 558
E-mail: hoanghuecdtq@gmail.com

29

Họ và tên: Chu Thị Hoàng Yến
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0942 818 816
E-mail: sy290110@gmail.com

30

Họ và tên: Tạ Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Điện thoại: 0978 090 131
E-mail: icystar150884@gmail.com

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên