I. Chức năng nhiệm vụ được giao

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình chung của nhà trường.

- Quản lý giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn chương trình giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

II. Danh sách giảng viên

 

01

 

Họ và tên: Trần Xuân Bộ

chức vụ: Trưởng khoa

Điện thoại: 0982.38.75.71; 0943.822.566

Email: tranbo71@gmail.com

02

Họ và tên: Cao Tuấn Anh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0912174355

Email: ctanh.iop@gmail.com

03

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hường

Chức vụ: Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn Ngữ văn - Giảng viên chính.

Điện thoại: 0969.239.863

Email: huongthu688@gmail.com

04

Họ và tên: Phạm Thục Anh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915 591 268

E-mail: thucanhcdtq@gmail.com

05

Họ và tên: Hoàng Thị Lệ Thương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983586193

Email: hoangthilethuong@gmail.com

06

Họ và tên: Vũ Quang Thọ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0962 915 110

Email: quangthogv@gmail.com

07

Họ và tên: Quan Thị Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915212985

Email: quanthidungk19@gmail.com

08

Họ và tên: Trần Minh Thịnh

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0904030205

Email: tmthinhtq64@gmail.com

09

Họ và tên: Trần Thị Hồng Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0949198118

Email: tranhongdungcdtq@gmail.com

10

 

Họ và tên: Trần Thị Thuý Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0944 466 682

E-mail: thuylanttu@gmail.com

11

Họ và tên: Đồng Đại Nghĩa

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912531782

Email: nghia78tq@gmail.com

12

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhật

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982215829

Email: honghongtim.motdoichoem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

13

Họ và tên: Mai Thị Hiền

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0979409679

Email: maihiencdtq@gmail.com

14

Họ và tên: Nguyễn Thúy Nga

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng bộ môn Vật lý

Điện thoại: 0919244926

Email: thuyngacdtq@gmail.com

15

Họ và tên: Quan Thị Dưỡng

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0986.053.124

Email: Duongcdsp@gmail.com

 

16

Họ và tên: Lý Thị Thu

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0943.646.886

Email:

 

17

Họ và tên: Lê Thị Thu Nga

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0977.019997

Email: lengatq2014@gmail.com

18

Họ và tên: Nguyễn Thu Hoàn

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0982.741.127

Email: thuhoan216@gmail.com

19

Họ và tên: Phạm Thị Liên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912 030 983

Email:phamliendhtt@gmail.com

 

20

Họ và tên: Phạm Thị Huyền Trang

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0984.056.994

Email: trangsp1987@gmail.com

21

Họ và tên: Nguyễn Thị Giang

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0915242669

Email: giangnguyen.tq@gmail.com

22

Họ và tên: Hà Thị Chuyên

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 01656265953

Email: hoahoctro8387@gmail.com

23

Họ và tên: Dương Thị Ngữ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.015.621

Địa chỉ mail: duongthingu@gmail.com

24

Họ và tên: Bùi Thị Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0163 3103 938

E-mail: builan.ngoaingu@gmail.com

25

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

E-mail:

 

26

Họ và tên: Đồng Thị Xuân Dung

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0914 599 982

E-mail: dongdungtq@gmail.com

27

Họ và tên: Bùi Thị Hoàng Huệ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0985 677 558

E-mail: hoanghuecdtq@gmail.com

28

Họ và tên: Chu Thị Hoàng Yến

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0942 818 816

E-mail: sy290110@gmail.com

29

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Lan

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983981399

Email: nguyenlancdtq@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên