Thông báo số 1 hội thảo khoa học ''Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam: hiện trạng, kết quả và bất cập''
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây