Danh sách sinh viên khóa 2019 - 2023 được miễn học phí năm học 2019 - 2020 theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây