CLB TÌNH NGUYỆN TRÁI TIM TÂN TRÀO CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 
Sáng ngày 2/11/2018, CLB Tình nguyện Trái Tim Tân Trào trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Đoàn xã Tân Tiến tổ chức Chương trình Tình nguyện mùa đông “xây dựng nông thôn mới” năm 2018 tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Tân Trào lần thứ II, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh Việt Nam lần thứ X.

Trong Chương trình Tình nguyện mùa đông xây dựng nông thôn mới năm nay có sự tham gia nhiệt tình của hơn 30 sinh viên, đoàn viên đến từ CLB Tình nguyện Trái tim Tân Trào và Đoàn xã Tân Tiến; trong buổi sáng đã đồng loạt tiến hành ra quân thực hiện các hoạt động dọn dẹp, phát cỏ vệ sinh môi trường tuyến đường; đảm nhận các công trình như nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn qua đó đã giúp các thôn bản sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động tình nguyện này đã giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và gìn giữ môi trường sống xung quanh, hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, góp phần cống hiến sức trẻ của mình tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thể hiện tinh thần xung kích - tình nguyện của thế hệ trẻ.

Tin và ảnh: CLB Tình nguyện Trái tim Tân Trào