Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
Ngày 04/10/2018 Trường Đại học Tân Trào tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh; PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng Nhà trường; Các đồng chí Phó hiệu trưởng; Đại diện Công đoàn Trường Cao đẳng Nghề - KTCN, Trường Trung cấp Y tế cùng đại diện công đoàn viên các Công đoàn bộ phận trực thuộc Đại học Tân Trào.

Văn nghệ chào mừng Đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 - 2018.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2014 - 2018 trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2018; Phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Báo cáo tổng kết đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn các cấp, sự phối hợp, tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, CNVCLĐ Công đoàn Trường Đại học Tân Trào đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ VI đề ra; Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác phối hợp với lãnh đạo Nhà trường và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách như: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế… cho  đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động; Thường xuyên tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ thị của công đoàn cấp trên đến toàn thể đoàn viên thông qua nhiều hình thức: Đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị toàn thể; đối với chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, BCH truyền đạt tập trung hoặc sao gửi văn bản kèm theo công văn hướng dẫn thực hiện; Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn thể và công tác xã hội. Thông qua phong trào thi đua đã khơi dậy được tinh thần làm việc hết mình của đoàn viên trên nhiều lĩnh vực. Việc xét chọn danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng đảm bảo thực hiện kịp thời, đúng nội dung, đúng đối tượng, tiêu chuẩn; Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào liên tục được xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh và được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng Khen, Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang tặng Giấy khen. Hằng năm trên 85% công đoàn viên xếp loại Đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đồng chí đạt danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc, nhiều nữ cán bộ viên chức đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và các chỉ tiêu Đại hội đề ra, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Trường Đại học Tân Trào đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể là: Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; làm tốt công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh hoạt động của Uỷ ban kiểm tra và Ban Thanh tra nhân dân.

Đại hội nhấn mạnh một số chỉ tiêu cụ thể của Công đoàn cơ sở trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2018 - 2023, như sau:

- 100% đoàn viên, CNVCLĐ được phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức công đoàn; thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

- 100% đoàn viên, CBVCLĐ làm công tác quản lý, giảng dạy nắm vững chuyên môn nghiệp vụ. Áp dụng công nghệ thông tin trong công việc, đặc biệt là khối giáo viên luôn cập nhật kiến thức, nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn đạt yêu cầu trở lên.

- Hằng năm có 95% gia đình đoàn viên, CNVCLĐ trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; Trường Đại học Tân Trào là đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- 100% đoàn viên, CNVCLĐ không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm quy định về an toàn gia thông.

- Hằng năm 100% đoàn viên trong độ tuổi tham gia lực lượng Tự vệ và huấn luyện đạt kết quả khá trở lên.

- 100% đoàn viên, CNVCLĐ được đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Trên 80% đoàn viên, CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Công đoàn Trường đạt danh hiệu Vững mạnh.

- Trong nhiệm kỳ giới thiệu ít nhất 25 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

- Hằng năm có từ 98%  trở lên nữ cán bộ viên chức và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ban Nữ công xếp loại Tốt.

Đại hội đã tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào, đại biểu Công đoàn viên chức Tỉnh, các báo cáo tham luận và ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Đại hội.

PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Đồng chí ​Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2018 - 2023; BCH đã họp phiên thứ nhất bầu ra Ban thường vụ gồm 05 đ/c, đ/c Lê Thị Thu Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Nhà trường, đ/c Trần Anh Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Nhà trường; Bầu Ủy ban kiểm tra công đoàn gồm 03 đ/c, đ/c Trần Vũ Phương được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội 

Đại diện Đảng ủy Nhà trường tặng hoa các Công đoàn viên BHC Công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2018 

Với niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào, Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang, đoàn viên, CNVCLĐ Trường Đại học Tân Trào tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Nhà trường tặng hoa chúc mừng BCH Công Đoàn cơ sở Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2018 - 2023 

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện