Tuyển sinh đào tạo ngành Y tế Công cộng, trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148/TB-ĐHTTr

 

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo ngành Y tế Công cộng, trình độ đại học

Hệ vừa làm vừa học năm 2018

 

Căn cứ Thông báo số 135/TB - ĐHYTCC ngày 23/01/2018 của Đại học Y tế Công cộng về tuyển sinh đại học, hệ vừa làm vừa học năm 2018;

Trường Đại học Tân Trào phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng thông báo tuyển sinh đại học, ngành Y tế Công cộng, hệ vừa làm vừa học năm 2018 như sau:

I. Điều kiện dự thi

1. Về văn bằng

- Có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người tàn tật, khuyết tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng trường đại học Y tế Công cộng sẽ xem xét, quyết định.

II. Hồ sơ dự thi

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

2. Giấy khai sinh (bản sao công chứng);

3. Bản sao công chứng các giấy tờ liên quan đến quá trình học tập; Học bạ THPT; bằng tốt nghiệp THPT/ Chứng nhận tốt nghiệp;

4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do đơn vị y tế từ tuyến huyện trở lên cấp;

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

6. 06 ảnh (3 ảnh 3 x 4 cm; 4 ảnh 4x6) ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh của thí sinh sau ảnh;

7. 03 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.

III. Môn thi, thời gian tuyển sinh

1. Môn thi:  Toán, Hóa học, Sinh học

2. Thời gian

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Đào tạo,Trường Đại học Tân Trào từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2018;

- Thời gian thi tuyển (dự kiến): Tháng 11/2018.

IV. Nơi phát hành và nhận hồ sơ

Phòng Đào tạo (Phòng 211-Nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6 Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang. Tel: 02073.892.012; DĐ: 0982.500.522)./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trường;

- Lưu VT, ĐT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGSTS. Nguyễn Bá Đức

 

DANH MỤC CÁC NGÀNH GẦN, NGÀNH PHÙ HỢP ĐỂ DỰ THI THẠC SỸ NGÀNH VIỆT NAM HỌC

1. Khối ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên gồm: Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Ngôn ngữ (tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung…). Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc.

2. Khối ngành Nhân văn gồm:

- Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức… Quốc tế học, Đông phương học, Đông Nam Á học, Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học…

- Nhân văn khác: Triết học, Lịch sử, Văn học, Ngôn ngữ học.

3. Khối ngành Khoa học xã hội và hành vi gồm: Quan hệ Quốc tế, Chính trị học, Xã hội học, Nhân học, Địa lý học.

4. Các ngành thuộc khối ngành Báo chí và thông tin, pháp luật gồm: Báo chí và truyền thông, Luật.