Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông, vừa làm vừa học năm 2018
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 35/TB-ĐHTTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày  8  tháng  3  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông,

vừa làm vừa học năm 2018

 

Trường Đại học Tân Trào thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2018 như sau:

1. Ngành đào tạo, đối tượng, hình thức tuyển sinh

1.1. Các ngành đào tạo đại học liên thông

1.1.1. Đại học liên thông hình thức chính quy

STT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Phương  thức tuyển sinh

1

Văn học

Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần

Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12

2

Kế toán

3

Quản lý đất đai

1.1.2. Đại học liên thông hình thức VLVH

STT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh

1

Giáo dục Tiểu học

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm cùng ngành

Thi tuyển

2

Giáo dục Mầm non

3

Sư phạm Toán học

4

Sư phạm Sinh học

5

Văn học

Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần

Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12

6

Kế toán

7

Quản lý đất đai

8

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cùng ngành hoặc ngành gần

Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12

9

Quản lý văn hóa

10

Công tác xã hội

1.2. Các ngành đào tạo đại học hình thức VLVH

STT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức TS

1

Kinh tế nông nghiệp

Đã tốt nghiệp THPT hoặc Trung cấp

Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12

2

Trồng trọt

3

Chăn nuôi

4

Văn học

5

Quản lý đất đai

6

Quản lý văn hóa

7

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

8

Công tác xã hội

1.3. Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông hình thức VLVH

STT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Phương thức TS

1

Giáo dục Tiểu học

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm cùng ngành

Thi tuyển

2

Giáo dục Mầm non

2. Hồ sơ tuyển sinh:

- Phiếu tuyển sinh theo mẫu của Trường;

- Bản sao: Giấy khai sinh, học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp và bảng điểm Trung cấp/cao đẳng (có công chứng);

- 02 Ảnh 4x6 cm;

- Phong bì dán tem có ghi địa chỉ;

- Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

3. Thời gian xét tuyển và thi tuyển:

- Đợt 1: Dự kiến từ ngày 01/5 đến ngày 15/5/2018.

- Đợt 2: Dự kiến từ ngày 15/8 đến ngày 30/8/2018.

- Đợt 3: Dự kiến từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2018.

4. Lệ phí

- Hồ sơ: 105.000đ/hồ sơ.

- Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 300.000đ/thí sinh.

5. Địa điểm thu hồ sơ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Tân Trào.

Thông tin chi tiết xem trên website: http://daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 02073.892.012, DĐ: 0943.938.899./.                   

Nơi nhận:      

- Các phòng GD&ĐT;

- Các sở, ban, ngành;

- Các cơ sở giáo dục;

- Các cơ quan, DN ;

- Các đơn vị trực thuộc trường;

- Lưu VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Đức