Ngày 08/3/2019, PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng chủ trì Họp báo cáo tiến độ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Tân Trào.

Trường Đại học Tân Trào chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Kiểm định chất lượng là yếu tố quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học. Ý thức được tầm quan trọng đó, ngay sau đợt tập huấn Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017 các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách tự đánh ...

Tập huấn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục – Đại học Tân Trào

Trong hai ngày 19 và 20/01/2019, Trường Đại học Tân Trào đã tổ chức Tập huấn công tác Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017.

ĐOÀN CHUYÊN GIA CỤC KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ

Ngày 7 tháng 12 năm 2013, trường Đại học Tân Trào đã mời đoàn chuyên gia của Cục Khảo thí KĐCLGD lên tập huấn về công tác ĐBCL & TĐG.