Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 29-05-2023 đến ngày 04-06-2023)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
29-05-2023
Thứ ba
30-05-2023

9h30: Họp BTV công đoàn Trường.

- Địa điểm: P 210 nhà A1.

- TP: BTV CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028, mời đc Lê Thị Thu Hà - nguyên CT CĐ Trường.

14h00: Họp HĐ Thi đua - KT Trường. (Lựa chọn gưới thiệu người trẻ có thành tích cao trên các lĩnh vực, có tiềm năng, sức lan tỏa trong sự nghiệp XD&PT tỉnh Tuyên Quang)

- Địa điểm: Phòng 210 nhà A1.

- TP: Theo QĐ.

 

15h00: Họp HĐ KHĐT (góp ý 3 đề xuất ĐTKH cấp tỉnh).

- Địa điểm: P2120 nhà A1.

-TP: HĐKHĐT.

 

Thứ tư
31-05-2023

14h00: Xét chế độ chính sách cho SV.

- Địa điểm: Phòng 210 nhà A1.

- TP: LĐ phòng QLSV, Trưởng các Khoa, BM Lí luận CT; TP KTĐBCL, Bí thư Đoàn TN, Phó TP KHTV (Đc Duyên)

- Chuẩn bị: Phòng QLSV.

 

16h00: Tổ chức Tết thiếu nhi cho con VCNLĐ Trường.

- Địa điểm: Hội trường H

- TP: LĐ Trường, BCH công đoàn, VCNLĐ và các cháu thiếu nhi.

- Chuẩn bị: Công đoàn, Đoàn TN, phối hợp: P HC-QT, TTTHNN.

Thứ năm
01-06-2023

7h30: Đảng ủy trường thực hiện nhiệm vụ theo đề án số 02-ĐA/TU của Ban Dân vận Tỉnh ủy .

- Địa điểm: Xã Văn Phú, huyện Sơn Dương.

-TP: Đc Cao Tuấn Anh (Khoa KHCB); đc Nguyễn Thị MInh Huệ, đc Đào Thị Hà, đc Hoàng Thị Thu Hoàn (Khoa NLNN).

- Chuẩn bị: Phòng HC-QT chuẩn bị phương tiện, BP truyền thông đưa tin.

14h00: Hội nghị tham vấn ý kiến hồ sơ thiết kế dự án Nhà ươm, xưởng sơ chế dược liệu TTTHTN&CGKHCN.

Địa điểm: P210 nhà A1.

TP: LĐT, LĐ Ban Quản lí dự án ĐTXD DD&CN tỉnh Tuyên Quang, các chuyên gia, nhà quản lí, BP XDCB, TTTHTNCGKH&CH, Khoa Y Dược.

Thứ sáu
02-06-2023

8h00: Giao ban chuyên môn công tác đào tạo.

- Địa điểm: P204 nhà C.

-TP: LĐ phòng: Đào tạo, KTĐBCL, Thanh tra-PC, QLSV, KH-TV; lãnh đạo, trợ lí các Khoa, Bộ môn, LĐ các TT: TDTT, TTTV, THNN.

- Chuẩn bị: Phòng Đào tạo.

Thứ bẩy
03-06-2023

7h00: Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 làm việc.

- Địa điểm: P204 nhà C.

-TP: Theo QĐ.

- Chuẩn bị: Hội đồng tuyển sinh,

13h30: Hội đồng coi thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 làm việc.

- Địa điểm: P204 nhà C.

-TP: Theo QĐ.

- Chuẩn bị: Hội đồng tuyển sinh,

Chủ nhật
04-06-2023

7h00: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

- Địa điểm: Tầng 2, nhà C.

- TP: Theo QĐ.

- Chuẩn bị: Hội đồng tuyển sinh.

13h00: Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

- Địa điểm: Tầng 2, nhà C.

- TP: Theo QĐ.

- Chuẩn bị: Hội đồng tuyển sinh.

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên