Lịch công tác tuần 38 (từ ngày 21-09-2020 đến ngày 27-09-2020)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
21-09-2020

9h00. Các đơn vị hoàn thành các quy chế, quy định sửa đổi gửi HT:

1/ Phòng TCCT: Quy định về định mức lao động theo TT20, Quy định về TĐKT giai đoạn 2020-2021.

2/ Phòng QLKH&HTQT: Quy định về Quản lý hoạt động khoa học.

14h00. Họp giao ban. P.họp 204, Nhà C.

 

Thứ ba
22-09-2020
Thứ tư
23-09-2020

9h00. Họp HĐ tuyển sinh. P.họp 204, Nhà C.

ND: Xét TS năm 2020-2021.

15h00. Thảo luận dự toán NS năm 2021 tại Sở TC.

Dự thảo luận: đ/c Loan (PHT), đ/c Dũng (TrP KHTV)

Thứ năm
24-09-2020

14h15. HT họp BCH Đảng bộ khối.

Thứ sáu
25-09-2020
Thứ bẩy
26-09-2020
Chủ nhật
27-09-2020

7h30. Phát bằng TN cho sinh viên TN năm 2020. HT lớn.

Dự: LĐ trường, LĐ các đơn vị, đoàn thể.

Chuẩn bị: ĐT, HCQT, TT-TV.

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên