Lịch công tác tuần 25 (từ ngày 17-06-2024 đến ngày 23-06-2024)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
17-06-2024

7h30: Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập chủ động trong môi trường GD Đaị học

- Địa điểm: P 210 - A1

- Thành phần: LĐ trường; LĐ phòng Đào tạo; LĐ phòng QLKH & HTQT; SV CLB Tiếng Anh; CLB Nghiên cứu trẻ

- Chuẩn bị: Khoa KT&QTKD; Văn phòng

Thứ ba
18-06-2024

8h00: Họp Hội đồng khoa học và đào tạo Trường

- Địa điểm: P 210 - A1

- Thành phần: Thành viên HĐ KH & ĐT Trường

- Chuẩn bị: Phòng QLKH & HTQT, Văn phòng

- 15h00: Họp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức Trường Đại học Tân Trào năm 2024

- Địa điểm: Phòng 210, Nhà A1.

- Thành phần: Theo Quyết định.

- Chuẩn bị: VP

 

17h30: Dự sự kiện Ngày toàn dân phòng chống mua bán người (30/7) tại tỉnh Tuyên Quang.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật  - Công nghệ Tuyên Quang

- TP: Đ/c Phạm Duy Hưng - PHT; GV, SV (theo Kế hoạch)

- Chuẩn bị: Văn phòng.

Thứ tư
19-06-2024

8h00: Đ/c Phạm Duy Hưng - PHT Dự họp Ban cán sự đảng Ủy nhân dân tỉnh mở rộng tháng 6 năm 2024

- Địa điểm: Hội Trường UBND tỉnh

- Chuẩn bị: VP

 

Thứ năm
20-06-2024

8h00: Họp thảo luận Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- Địa điểm:P210, nhà A1.

- TP: LĐT, mời đ/c Chủ tịch HĐT, LĐ các phòng chức năng, Kế toán trưởng, Trưởng/Phụ trách khoa, Giám đốc Trung tâm/Phó GĐ phụ trách.

- Chuẩn bị: VP

Thứ sáu
21-06-2024
Thứ bẩy
22-06-2024
Chủ nhật
23-06-2024

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên