Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 15-04-2024 đến ngày 21-04-2024)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
15-04-2024

 9h00: Đ/c Phạm Duy Hưng, PHT dự buổi làm việc với Hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

- Địa điểm: Hội trưởng UBND tỉnh.

14h00: Họp bạn xây dựng định mức máy móc thiết bị chuyên dùng.

- Địa điểm 210 A1.

- Thành phần: theo QĐ.

- Chuẩn bị: Phòng HC-QT.

Thứ ba
16-04-2024
Thứ tư
17-04-2024

08h00: Hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, đề cương học phần các ngành Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Ngữ văn, trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng, năm 2024
- Địa điểm: Hội trường 508 nhà A1.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.
- Thành phần: Theo Kế hoạch.

- Chuẩn bị: Khoa GD THMN; Phòng HCQT; Trung tâm THNN; Bộ phận truyền thông Phòng ĐT.

 

9h00: Hội nghị giới thiệu việc làm cho sinh viên Khoa Kinh tế & QTKD

- Địa điểm: Phòng 503 - A1

- Thành phần: LĐ Phòng QLSV; LĐ và SV khoa Kinh tế & QTKD; CVHT

- Chuẩn bị: HC-QT; Khoa KT & QTKD

 

 

10h00: Họp Về việc thuê mặt bằng đặt trạm thông tin di động (BTS)

 - Địa điểm: Phòng 204, nhà C.

- Thành phần: LĐ Trường; lãnh đạo phòng HC-QT, Bộ phận Xây dựng cơ bản; Kế toán trưởng.

- Chuẩn bị: phòng HC-QT.

Thứ năm
18-04-2024
Thứ sáu
19-04-2024

8h00: Họp v/v rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Chiến lược phát triển của Nhà trường

Địa điểm: Phòng 210, A1.

- Thành phần: Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc chỉnh sửa, bổ sung CLPT của trường

- Chuẩn bị: Phòng HC-QT, Phòng TCCT

 

8h00: Hội nghị lấy ý kiến về việc rà soát, chỉnh sửa chương trình đào tạo ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông tin trình độ đại học, năm 2024.
- Địa điểm: HT 508, A1. 
- Thành phần: GV và SV khoa KHCB; tiểu ban chỉnh sửa chương trình Sư phạm Toán học, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông tin; khách mời của các tiểu ban.
- Chuẩn bị: Khoa KHCB, Phòng HC-QT, TT TH-NN.

Thứ bẩy
20-04-2024
Chủ nhật
21-04-2024

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên