Lịch công tác tuần 26 (từ ngày 27-06-2022 đến ngày 03-07-2022)

NgàySángChiều (Tối)
Thứ hai
27-06-2022

8h00: Tập huấn tiểu giáo viên TOT cho các giảng viên ĐHTT

Địa điểm: P.508 nhà A1

TP: LĐT; LĐ P.QLKH&HTQT; LĐ và GV khoa TLGD&CTXH, khoa KT&QTKD và các GV quan tâm

Chuẩn bị P.HCQT, TT TH-NN

9h00: Nghiệm thu SP mô hình trồng thử nghiệm cây dược liệu thuộc Đề tài KH cấp tỉnh tại Năng Khả, Na Hang

TP: LĐ P.QLKH&HTQT, Sở KH&CN; Nhóm thực hiện Đề tài

13h30: Tập huấn tiểu giáo viên TOT cho các giảng viên ĐHTT (tiếp)

Địa điểm: P.508 nhà A1

Thứ ba
28-06-2022

8h30: NCS Đỗ Hải Yến bảo vệ LATS cấp học viện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TP dự: Đ/c Loan, PHT; LĐ P.QLKH&HTQT, BP truyền thông

Thứ tư
29-06-2022

8h00: Đ/c Hoàn, PHT ĐH dự HN Tổng kết BBGNHT giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn 2016-2020 và ký kết BBGNHT giai đoạn 2021-2025 tại Hội trường UBND tỉnh

9h00: Đ/c Loan, PHT; LĐ P.QTHC; LĐ P.KHTV họp tại Sở Y tế về bàn giao tài sản Trường Trung cấp Y (cũ) cho đơn vị mới. Mời Ông Lưu Văn Dưỡng, nguyên HT Trường TC Y tế TQ dự cùng theo GM

10h00: Làm việc với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc chuẩn bị kỳ thi đánh giá tư duy 2022.

Địa điểm: P.210 nhà A1

TP: Đ/c Loan, PHT; LĐ các Phòng: KT&ĐBCL, ĐT, QLSV, HCQT

15h15: Đoàn công tác của Tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Trường Đại học Tân Trào

Địa điểm: P508 nhà A1

TP Đoàn công tác: LĐ tỉnh; GĐ các sở, ngành: Ngoại vụ, Nông lâm nghiệp, Giáo dục và Thể thao, Công thương, Thông tin, VH&DL, Chủ tịch Hội Việt-Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng); LĐ và CB Sở Ngoại vụ  tỉnh Tuyên Quang

TP đón tiếp: CT HĐT; LĐT; P.QLKH&HTQT; P.QLSV; P.ĐT; P.HCQT; LĐ Khoa VHDL, khoa NLN và các khoa có SV Lào đã và đang học tập; các trung tâm: TT-TV; TDTT; THTN & CGKHCN

Chuẩn bị: P.QLKH&HTQT (chủ trì); TT.THNN; P.HCQT

Thứ năm
30-06-2022

7h30: Họp LĐT, CT HĐT về công tác quy hoạch

Địa điểm: P210 nhà A1

8h00: Hội nghị sinh viên NKKH lần thứ nhất

Địa điểm: P.508 nhà A1

TP: CT HĐT; LĐT, LĐ P.QLKH&HTQT; LĐ các khoa, GVHD các SV NCKH

14h00: Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt

Địa điểm: P204 nhà C

TP: CT HĐT; LĐT; BCH Đảng ủy; LĐ các đơn vị công tác; đoàn thể, hội sinh viên; chuyên viên chính; giảng viên chính

 

Thứ sáu
01-07-2022

8h00: Đ/c Hoàn, PHT ĐH dự họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX

8h00: Họp Hội đồng khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ (Nghiệm thu đề tài)

Địa điểm: P210 nhà A1

TP: Thành viên hội đồng, Chủ nhiệm, phản biện đề tài.

 

8h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài/GT/TLTK khối Y-Dược

Địa điểm: P204 nhà C

TP: Thành viên hội đồng, Chủ nhiệm, phản biện đề tài.

 

9h00: Ký kết Biên bản hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong lĩnh vực hợp tác, phát triển nguồn nhân lực du lịch

Địa điểm: P.508 nhà A1

TP: LĐT; LĐ khoa VHDL và một số đơn vị (GM)

Chuẩn bị :p.HCQT; TT TH-NN

14h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài/GT/TLTK khối Y-Dược

Địa điểm: P204 nhà C

TP: Thành viên hội đồng, Chủ nhiệm, phản biện đề tài.

Thứ bẩy
02-07-2022

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 03/7/2022, đ/c Hoàn, PHT ĐH dự họp kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX

Chủ nhật
03-07-2022

Lịch công tác cũ hơn

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên