Sinh viên Trường Đại học Tân Trào nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Tỉnh Đoàn trao tặng
 
Nhằm động viên các sinh viên có thành tích cao trong thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 - 2018, ngày 30/09/2018, tại Trường Đại học Tân Trào, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

“Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng; Là danh hiệu Sinh viên có uy tín, minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt”.

Trong năm học 2017 – 2018, 5 sinh viên: Trần Anh Tú – Lớp ĐH Tiểu học AK2, Trần Thanh Hòa – Lớp ĐH Kế toán K1, Trần Thị Ban – Lớp ĐH Văn Truyền thông K3, Đăng Bích Ngọc - Lớp ĐH Tiểu học AK3, Vũ Thị Vân - Lớp ĐH Mầm non K2 đã luôn cố gắng rèn luyện, phát huy tốt cả 5 tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” và được Tỉnh Đoàn trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh; Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang còn trao tặng danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cho Tập thể Chi đoàn ĐH Văn – Truyền thông K2.

Sinh viên ĐH Tân Trào nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt " và "Tập thể Sinh viên 5 tốt"

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập; đồng thời tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, trang bị những hành trang cơ bản cho đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp.

Tin; Ảnh: Đoàn thanh niên - Hội sinh viên