Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 theo Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại đây