Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2015-2019, 2016-2021, 2017-2021 được miễn học phí năm học 2018 - 2019 theo nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của hội đồng nhân dân tỉnh tuyên quang
 

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm