Khoa Giáo dục Tiểu học là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tân Trào (tiền thân là khoa GD Tiểu học trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang). Khoa chính thức hoạt động theo mô hình trường Đại học kèm theo Quyết định  số1605/ QĐ- HT ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào đã nâng cao vị thế của Khoa với nhiệm vụ đào tạo giáo viên bậc Tiểu học đảm bảo chất lượng cho tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh khác trên toàn quốc.

Hiện tại, Khoa giáo dục Tiểu học đang đào tạo các hệ thuộc trình độ Cao đẳng, Đại học và dạy Tiếng Việt cơ sở cho lưu học sinh Lào. Khoa gồm tổ chuyên môn Ngữ văn và Toán với 10 giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên (có 02 giảng viên chính, 02 Tiến sĩ và có giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong nước). Giảng viên của Khó có bề dầy kinh nghiệm và thực tế giảng dạy trong việc đào tạo nguồn nhân lực về giáo viên cấp tiểu học đáp ứng nhu cầu xã hội.

I. Chức năng

Khoa Giáo dục Tiểu học có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn đào tạo ngành GD Tiểu học tại trường Đại học Tân Trào theo kế hoạch và quy định của Nhà trường

II. Nhiệm vụ

         Khoa Giáo dục Tiểu học là đơn vị quản lí hành chính cơ sở của nhà trường và có các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường.

2. Tổ chức nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo trong nhà trường.

3. Quản lí giảng viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp dạy học, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên trong khoa.

III. Các ngành đào tạo

1. Hệ đại học

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

2. Hệ cao đẳng

-  Chính quy

- Vừa làm vừa học

IV.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Có khả năng đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục và các ngành liên quan phù hợp với các chuẩn đầu ra đã được đào tạo;

Được tuyển dụng làm giáo viên bộ môn dạy học ở cấp Tiểu học.

Có thể học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ  thuộc chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Quản lí giáo dục và có khả năng trở thành giáo viên cốt cán cấp Tiểu học;

Họ và tên: Đoàn Thị Cúc

Chức vụ: Trưởng khoa - Giảng viên chính

Điện thoại: 0979.251987

Email: doancuc1987@gmail.com

Họ và tên: Bùi Ánh Tuyết

Chức vụ: Phó trưởng Khoa - Trưởng môn Ngữ văn

Điện thoại: 0978759467 - 01255113664

Emai: buianhtuyettq@gmail.com

Họ và tên: Phùng Thị Thanh

Chức vụ: Phó trưởng khoa

Điện thoại: 0987.196.875

Email: phungthithanhdhtt@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Phong

Chức vụ: Giảng viên chính - Trưởng môn Toán khoa

Điện thoại: 0386472767

Emai: phonghientq@gmail.com

Họ và tên: Vũ Thị Hương

Chức vụ: Giảng viên – Trợ lí khoa

Điện thoại: 0989504152

Emai: huongvu1985@gmail.com

Họ và tên: Trương Mỹ An Ngọc

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0972320799

Emai: truongmyanngoc87@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thuỳ

Chức vụ: Giảng viên

.Điện thoại: 0966 33 88 28

Email: nguyenthuycdtq88@gmail.com

Họ và tên: Lê Danh Tuyên

Chức vụ: giảng viên

Điện thoại: 0964943379

Emai: ledanhtuyen28987@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Thùy Phương

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0915081005

Emai: hoahuetay83tq@gmail.com

 

 VIII. Địa chỉ liên hệ

- Văn phòng khoa tại tầng 3, nhà A -  trường Đại học Tân Trào

- Điện thoại: 0273.890.174

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên