NIỀM VUI, NIỀM TỰ HÀO CỦA CHI BỘ PHÒNG TỔNG HỢP - HÀNH CHÍNH VÀ BAN QLKNT

Chi bộ phòng Tổng hợp - Hành chính và Ban quản lý Khu nội trú vừa kết nạp đảng viên mới Phạm Quang Bình và đồng chí Phó Bí thư chi bộ Trần Xuân Thế cũng vừa được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.