Tập thể cán bộ Phòng Hành chính - Quản trị

Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị :

1-Đặc điểm tình hình :

Tên đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Tân Trào

Tổng số cán bộ viên chức : 35

Trong đó: Trình độ Thạc sỹ: 01; Đại học: 09; Cao đẳng: 03; Trung cấp: 09; trình độ khác: 13

Tên chi bộ: Chi bộ phòng Hành chính - Quản trị, gồm 10 đồng chí

Tên Công đoàn: Công đoàn bộ phận Hành chính - Quản trị ; Gồm 29 công đoàn viên.

2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng :

Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác Hành chính-Quản trị phục vụ nhiệm vụ của nhà trường.

- Phục vụ công tác dạy và học trong nhà trường.

- Phục vụ và chuẩn bị khánh tiết các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tập huấn, họp cơ quan .v..v

- Tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi.

- Tổ chức thực hiện in ấn, phô tô, đánh máy, giao dịch, tiếp đón khách....

- Tổng hợp báo cáo thường kỳ và đột xuất.

- Sắp xếp theo dõi lịch công tác tuần.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức mua sắm trang thiết bị nhà trường, quản lý cơ sở vật chất . Tham mưu Lãnh đạo trường tu bổ sửa chữa, mua sắp cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ nhà trường.

- Tổ chức bảo vệ giữ vững an ninh trong trường

- Tổ chức tu sửa bảo vệ chăm sóc khuôn viên nhà trường.

- Tổ chức công tác vệ sinh môi trường.

- Phục vụ chăm lo công việc điện, nước trong cơ quan.

- Phục vụ công việc đi lại của Lãnh đạo Nhà trường, các đoàn cán bộ đi công tác...

- Tổ chức quản lý thuốc men, cơ sở vật chất y tế , sơ cấp cứu ban đầu cho HSSV và CBVC nhà trường. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV và cán bộ.

3. THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

01

Họ và tên: Vũ Mạnh Hùng

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Tân Trào; Bí thư Chi bộ phòng; Trưởng phòng Hành chính-Quản trị

Điện thoại: 0976337789

Email: vumanhhung97@gmail.com   

02

Họ và tên: Vũ Thị Phương Lan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị

Điện thoại: 01698156166

Email: vulan.pth@caodangtuyenquang.edu.vn    

03

Họ và tên: Hoàng Thành Lâm

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0904015889

Email: hplam.tnmt@gmail.com

04

Họ và tên: Vi Thị Kim Dương

Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn phòng

Điện thoại: 0986673467

Email: thanhduongcdtq@gmail.com

05

Họ và tên: Hoàng Thị Lan

Chức vụ: Cán bộ Văn thư

Điện thoại: CQ 027.3890103

Email: hoanglan.pth@caodangtuyenquang.edu.vn    

06

 

Họ và tên: Bùi Quang Vũ

Chức vụ: Cán bộ lái xe

Điện thoại: 0983197856

Email: vu.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

  

07

 

Họ và tên: Đào Lương Chiến

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01682658766    

Email:daochien.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

 

08

Họ và tên: Phạm Quang Bình

Chức vụ: Cán bộ

 Điện thoại: 0975901626

Email: phamquangbinhtq@gmail.com

09

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hưng

Chức vụ: Cán bộ Phụ trách tổ điện, nước.     

Điện thoại: 0987621875

Email: nguyenhungdhtt@gmail.com

10

Họ và tên: Nguyễn Thành Long

Chức vụ: Cán bộ điện, nước

Điện thoại: 0945803988

Email: thanhlongztq@gmail.com

11

Họ và tên: Vũ Thị Út Gấm

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0982061828

Email:

12

Họ và tên: Hà Văn Long

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ kiêm Lái xe

Điện thoại: 01674245555

Email: long.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

13

Họ và tên: Hoàng Đức Phương

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01688951422    

Email:phuong.pth@caodangtuyenquang.edu.vn  

14

Họ và tên: Hoàng Hồng Hạnh

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0984926849

Email:

15

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh

Chức vụ: Cán bộ Y tế học đường

Điện thoại: 0969 989 188

Email: ngocanh.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

16

Họ và tên: Vũ Việt Hùng

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01278432386

Email: viethung.pth@caodangtuyenquang.edu.vn   

17

Họ và tên: Trần Văn Cường

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01655474233

Email: trancuong.pth@caodangtuyenquang.edu.vn    

18

Họ và tên: Trần Viết Dũng

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01232428168

Email: dung.pth@caodangtuyenquang.edu.vn

19

Họ và tên: Hoàng Văn Điệp

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại: 01662105087

Email: diep.pth@caodangtuyenquang.edu.vn  

20

Họ và tên: Trần Nho Hiếu

Chức vụ: Cán bộ phụ trách điện, nước

Điện thoại: 0962759222

Email: tranhieu10101989@gmail.com

21

Họ và tên: Quách Văn Được

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại:

Email:    

22

Họ và tên: Nguyễn Hải Dương

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại:

Email:

23

Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại:     

Email:   

24

30. Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Chức vụ: Cán bộ Bảo vệ

Điện thoại:    

Email:    

25

Họ và tên: Đoàn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Cán bộ Phục vụ

Điện thoại:   0912624034 

Email:    

26

Họ và tên: Vũ Nhã Phương

Chức vụ: Cán bộ

Công việc được giao:

Điện thoại:   01679 227 581

 Email:    

27

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

Chức vụ: Cán bộ

Công việc được giao:

Điện thoại:   01278 432 555

 Email:    nvdungtq94@gmail.com

28

Họ và tên: Trương Kỳ Khúc

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:

Email:

 
29

Họ và tên: Trương Văn Ngọc

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại:

Email:

 
30

Họ và tên: Phạm Quang Thịnh

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0985.543.845.

Email: thinh.bqlktx@daihoctantrao.edu.vn

31

Họ và tên: Chẩu Thị Đuyên

Chức vụ: Cán bộ

Điện thoại: 0976.339.739

Email: chauduyentq@gmail.com

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên