Thực hiện công văn số 102-CV/ĐU ngày 24/2/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 08/9/2017, Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có 8/8 đảng viên của chi bộ (07 ĐV chính thức, 01 ĐV dự bị).

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy trường Đại học Tân Trào, ngày 06/9/2016, Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Bùi Trung Minh.

Giới thiệu về phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 365/QĐ - TCCT ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang (nay là trường Đại học Tân Trào), trên cơ sở sáp nhập Phòng Thanh tra và Bộ phận Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo ...

TIN ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2015 - 2017

Thực hiện hướng dẫn số 02-HĐ/ĐU ngày 31/10/2014 của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, chiều 9.1.2015, chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục nhiệm kỳ 2014 - 2019

Được sự nhất trí của Chi bộ phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và thanh tra Giáo dục, sáng 18 tháng 12 năm 2013, Công đoàn phòng đã tiến hành Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019.