Được sự nhất trí của Đảng uỷ trường Đại học Tân Trào, ngày 22/9/2017, Chi bộ phòng Tổ chức chính trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tham dự Đại hội có 6/6 đảng viên của chi bộ.

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015-2017

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 27/10/2014 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tân Trào "Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-TU của BTV Tỉnh ủy (khóa XV); Chỉ thị số 36/CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", được sự ...

TỌA ĐÀM HIỂU BIẾT VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thực hiện theo kế hoạch số 45-KH/ĐU ngày 05/9/2014 của Đảng ủy trường Đại học Tân Trào về việc tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” năm 2014. Chiều ngày 19 tháng 09 năm 2014. tại phòng Tổ chức – Chính trị, Chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị đã tổ chức Tọa đàm với nội dung: Hiểu biết về công tác Dân vận Hội ...

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI CỦA CHI BỘ PHÒNG TỔ CHỨC - CHÍNH TRỊ

Chiều ngày 16/9/2014, Chi bộ phòng Tổ chức – Chính trị thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tân Trào đã tiến hành tổ chức lế kết nạp đảng viên mới cho một quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, thủ tục được quy định.

CHI BỘ TỔ CHỨC-CHÍNH TRỊ, CÔNG TÁC HSSV, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN VÀ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NĂM 2013

Ngày 03/01/2014, chi bộ Tổ chức-Chính trị, Công tác HSSV, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức họp đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2013.

Đại hội Công đoàn bộ phận Phòng Tổ chức - Chính trị, Công tác HSSV, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ vào kế hoạch số 65/KH-CĐ ngày 28/11/2013 v/v hướng dẫn tổ chức đại hội các Công đoàn bộ phận của công đoàn trường Đại học Tân Trào; để chuẩn bị cho Đại hội Công Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 - 2019, hôm nay vào hồi 15 giờ, ngày 18/12/2013 tại Văn phòng khoa KHTN-KT-CN trường Đại học Tân Trào, ...

Giới thiệu về Phòng Tổ chức - Chính trị