STT Họ và tên Ảnh
1

 Họ và tên: Nguyễn Bá Đức

Chức vụ: Trưởng ban

 
2

Họ và tên: Lưu Văn Dưỡng - Bác sĩ CK II

Chức vụ: Phó Trưởng ban

 
3

Họ và tên: Lê Kim Việt - Bác sĩ CK II

Chức vụ: Phó Trưởng ban thường trực, Trưởng PK 89

 
4

Họ và tên: Trần Thị Giáng Hương - Bác sĩ CK I

Chức vụ: Thành viên, Phó trưởng PK89

 
5

Họ và tên: Trương Thị Hợp

Chức vụ: Thành viên

 
6 Họ và tên: Đặng Thị Huyền
Chức vụ: Thành viên – Kế toán PK89
 

 

Tin tức

Thông báo

Tài nguyên