Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy năm 2019