Thông báo điểm trúng tuyển hệ cao đẳng sư phạm, đại học chính quy đợt xét tuyển 1, năm 2019