Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “ Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội”
 
Sáng ngày 27/9/2018, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội” do TS. Nguyễn Khải Hoàn – Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu có TS. Trần Thị Lệ Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài; đồng chí Phan Đình Chương – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang, cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu và Ban chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài 

TS. Nguyễn Khải Hoàn trình bày báo cáo về đề tài trước Hội đồng nghiệm thu 

Đề tài gồm 4 nội dung chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển chương trình đào tạo ở trường đại học đáp ứng yêu cầu xã hội.

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS.

Nội dung 3: Đề xuất các giải pháp phát triển chương trình giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS tỉnh Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu xã hội.

Nội dung 4: Thực nghiệm một số giải pháp phát triển chương trình đào tạo giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS tại Trường Đại học Tân Trào.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu tham gia góp ý và đánh giá về đề tài 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có kết cấu hợp lý, tính khoa học và thực tiễn cao, 11 sản phẩm trong quá trình thực hiện đề tài rất ấn tượng; Đồng thời các thành viên trong Hội đồng cũng tham góp một số ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn; Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu và nghiệm thu thông qua với 7/7 phiếu tán thành.

Tin - Ảnh: Trung tâm Thông tin - Thư viện